PKiMSA Carboautomatyka S.A. - Rozdzielnice średniego napięcia

W 2021 roku Carboautomatyka S.A. podjęła decyzję o poszerzeniu działalności poza rynek górniczy. Zatrudniliśmy zespół konstruktorów z ponad 30 letnim doświadczeniem w zakresie projektowania rozdzielnic średnich napięć. Konstruktorzy do projektowania konstrukcji pól stosują zaawansowane techniki modelowania komputerowego 3D, co pozwala na optymalne zmniejszenie gabarytów poszczególnych pól oraz ich mas, przy zachowaniu wysokich parametrów znamionowych rozdzielnicy. Wynikiem ich prac są nowe rozdzielnice średniego napięcia.

Obecnie możemy zaoferować już kilka typów rozdzielnic:

  1. CaRo-12G,
  2. CaRo-12U,
  3. CaRo-17U,

oraz aparatów:

  1. Wyłącznik próżniowy Ca-V,
  2. Uziemnik szybki Ca-UZ.

Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-12G

Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-12G to rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, kompaktowa, wolnostojąca przystosowana do pracy w obiektach energetyki (zawodowej i przemysłowej) o napięciu znamionowym do 12 kV. Ze względu na swoją budowę może być stosowana w instalacjach wymagających wysokich parametrów znamionowych, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów poszczególnych pól rozdzielczych. Rozdzielnica CaRo-12G może być stosowana szczególnie w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego). Rozdzielnica CaRo 12G może zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-12U / CaRo-17U

Rozdzielnica CaRo-12U wykonywana jest dla napięć znamionowych do 12 kV, a rozdzielnica CaRo-17U dla napięć znamionowych do 17,5 kV. Jest to rozdzielnica przedziałowa, wnętrzowa, przystosowana do zabudowy wolnostojącej lub przyściennej, przystosowana do pracy w obiektach energetyki (zawodowej i przemysłowej). Ze względu na swą budowę może być stosowana w instalacjach wymagających wysokich parametrów znamionowych, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów poszczególnych pól rozdzielczych. Rozdzielnica CaRo-12U może również pracować w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).

Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-24U

W najbliższym czasie do już istniejących typów rozdzielnic SN z rodziny CaRo dołączy kolejny jej typ, czyli rozdzielnica średniego napięcia CaRo-24U.

Wyłączniki próżniowe Ca-V

Wyłączniki próżniowe Ca-V to trójfazowe aparaty łączeniowe prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym do 24 kV, przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach wnętrzowych, w których mogą być zabudowane jako aparaty stacjonarne lub na członach wysuwnych. Ze względu na posiadane parametry oraz wysoką niezawodność pracy, wyłączniki Ca-V mogą pracować w rozdzielnicach stacji elektroenergetycznych, elektrowni, zakładów przemysłowych, itp.

Uziemniki szybkie Ca-UZ

Uziemniki szybkie Ca-UZ to trójfazowe aparaty przeznaczone do pracy w rozdzielnicach wnętrzowych (zarówno nowych, jak i modernizowanych), pracujących w sieciach elektro-energetycznych prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym do 17,5 kV. Ze względu na posiadane parametry oraz wysoką niezawodność pracy, uziemniki Ca-UZ mogą pracować w rozdzielnicach stacji elektroenergetycznych, elektrowni, zakładów przemysłowych, itp.

KONTAKT

Dyrektor Działu Średnich Napięć
Rynek Przemysłu

Jacek Tkaczyk

tel.: +48 32 32 34 371
kom: +48 690 397 890
jtkaczyk@carbo.com.pl

Manager Rynku Dystrybucji Energii

Marcin Kowaliczek

tel.: +48 32 32 34 238
kom: +48 572 932 368
mkowaliczek@carbo.com.pl