Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-12U, CaRo-17U

Przeznaczenie

Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-12/17U to rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, wolnostojąca lub przyścienna, przystosowana do pracy w obiektach energetyki (zawodowej i przemysłowej) o napięciu znamionowym do 12 kV / 17,5 kV. Ze  względu na budowę może być stosowana w instalacjach wymagających wysokich parametrów znamionowych, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów poszczególnych pól rozdzielczych.

 • Budowa

Zestaw rozdzielnicy typu CaRo-12/17U konfigurowany jest ze standardowych pól rozdzielczych wykonanych w podziałce 600, 750 lub 950 mm. W zależności od przeznaczenia i funkcji w układzie rozdzielczym, poszczególne pola rozdzielnicy CaRo-12/17U zróżnicowane są pod względem wyposażenia w aparaty elektryczne. Układ rozdzielnicy można zestawić z następujących rodzajów pól:

 • Pole zasilające (lub zasilająco-odpływowego),
 • Pole odpływowe liniowe,
 • Pole odpływowe transformatorowe,
 • Pole odpływowe silnikowe,
 • Pole pomiarowe,
 • Pole kompensacji mocy biernej,
 • Pola sprzęgłowe kablowe z wyłącznikiem (odcinaczem),
 • Pole sprzęgłowe szynowe z wyłącznikiem (odcinaczem).

Obwody pomocnicze rozdzielnicy CaRo-12/17U wykonywane są wg projektów uwzględniających różnorodne potrzeby i wymagania Klienta i umożliwiają współpracę z zewnętrznymi układami sterowania i automatyki.

Podstawowe dane:

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość

 

 

 

CaRo‑12U

CaRo‑17U

1

Napięcie znamionowe

kV

do 12

do 17,5

2

Częstotliwość znamionowa

Hz

50

3

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1 min)

kV

28/32

38/48

4

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50 μs)

kV

75/85

95/110

5

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

A

do 1600

6

Prąd znamionowy ciągły pola

A

do 1250

7

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s)

kA

do 31,5

8

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

kA

do 80

9

Odporność na działanie łuku wewnętrznego

kA/s

31,5/1

10

Stopień ochrony pól

IP4X, IP41, IP 54

11

Odporność na uderzenia mechaniczne

IK 10

12

Masa pola

kg

450 – 950

13

Klasa odporności na łuk wewnętrzny

AFLR

14

Klasa rodzaju przegród

PM

15

Klasa dostępności do przedziałów

LSC2B

16

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

spełniona

Konstrukcja pola

Pojedyncze pola rozdzielnicy CaRo-12/17U są polami dwuczłonowymi, w których wyróżnić można dwa podstawowe elementy: człon stały – będący częścią stałą rozdzielnicy oraz człon wysuwny, w którym zabudowany jest wyłącznik, zestaw pomiaru napięcia lub odcinacz. Poszczególne pola rozdzielnicy CaRo-12/17U posiadają budowę przedziałową, w której wydzielone są następujące przedziały, oddzielone od siebie metalowymi przegrodami:

 • przedział szyn zbiorczych,
 • przedział członu wysuwnego,
 • przedział przyłącza kablowego,
 • przedział obwodów niskiego napięcia.

Konstrukcja pól rozdzielnicy CaRo-12/17U wykonana jest z elementów z blachy stalowej pokrytej powłoką alucynkową lub malowanej proszkowo. Drzwi do wnętrza poszczególnych przedziałów pól wyposażone są w zamki uchylno-obrotowe, posiadające zamknięcie z wkładką patentową. W drzwiach i demontowalnych osłonach przedziałów członu wysuwnego i przyłącza kablowego, umiejscowione są wzierniki wykonane z przezroczystego poliwęglanu, pozwalające na bezpośrednią kontrolę stanu położenia aparatów zabudowanych wewnątrz pola.

Przedziały szyn zbiorczych, członu wysuwnego i przyłącza kablowego rozdzielnicy CaRo-12/17U, zostały zaprojektowane tak, aby gazy powstałe podczas wewnętrznych zwarć łukowych rozprężały się w górę pola poprzez uchylne klapy dekompresyjne zamontowane na dachu pola. Nad zestawem pól (na dachach) może być zamontowany kanał, do którego następowała będzie dekompresja gazów łukowych, a następnie rozprężone gazy mogą być odprowadzone na zewnątrz rozdzielni. Takie kanały wykonywane są wg indywidualnych uzgodnień, dostosowanych do wymagań i warunków w miejscu zainstalowania rozdzielnicy.

Poszczególne pola, od frontu oraz od tyłu osłonięte są drzwiami i demontowalnymi pokrywami (osłonami) odpornymi na działanie zwiększonego ciśnienia (pochodzącego od wewnętrznych zwarć łukowych). Drzwi pól otwierają się pod kątem do 150o.

Zgodność z normami:

Rozdzielnice CaRo-12/17U spełniają postanowienia norm:  PN-EN 62271-1, PN-EN IEC 62271-200, PN-EN 61000-4-4, PN-EN IEC 61000-4-11, PN-EN IEC 61000-4-18, PN-EN 55011.