Wyłącznik próżniowy średniego napięcia Ca-V

Przeznaczenie

Wyłączniki próżniowe Ca-V to trójfazowe aparaty łączeniowe prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciu znamionowym do 24  kV, przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicach wnętrzowych, w których mogą być zabudowane jako aparaty stacjonarne lub na członach wysuwnych.

Ze względu na posiadane parametry oraz wysoką niezawodność pracy, wyłączniki Ca‑V mogą pracować w rozdzielnicach stacji elektroenergetycznych, elektrowni, zakładów przemysłowych, itp.

Wykonania:

Wyłączniki próżniowe Ca-V posiadają dwa wykonania:

 • wersja stacjonarna – zastosowanie: w rozdzielnicach jednoczłonowych, nowych i modernizowanych,  na wózkach/kasetach wsporczych lub „retrofitowych” jako zamienniki istniejących układów z wyłącznikami np. mało-olejowymi, itp.
 • wersja wysuwna – zastosowanie: w rozdzielnicach dwuczłonowych, nowych i modernizowanych

 

Podstawowe dane znamionowe:

Lp.

Parametr

Jedn.

Ca-V 12

Ca-V 17

Ca-V 24

1

Napięcie znamionowe

kV

12

17,5

24

2

Częstotliwość znamionowa

Hz

50

3

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1 min)

kV

42

45

50

4

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 μs)

kV

75

95

125

5

Prąd znamionowy

A

do 1250

6

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

kA

do 31,5

do 25

7

Czas znamionowy trwania zwarcia

s

3

8

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy

kA

do 31,5

do 25

9

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

kA

do 80

do 63

10

Prąd znamionowy załączalny

kA

do 80

do 63

11

Znamionowy cykl łączeniowy

O-0,3s-CO-180s-CO; O-0,3s-CO-15s-CO

12

Czas zamykania

ms

≤ 60

13

Całkowity czas wyłączenia

ms

≤ 70

14

Klasa

C2 – E2 – M2

15

Trwałość mechaniczna

30 000

16

Podziałka międzybiegunowa

mm

150, 210, 275

17

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

spełniona

Wyposażenie podstawowe:

 • silnik zazbrajania napędu (M1),
 • cewka zamykająca (YC),
 • wyzwalacz napięciowy 1 (YT1),
 • cewka blokująca (Y1),
 • łączniki stanu napędu (S1, S2, S3),
 • łącznik stanu wyłącznika (QF),
 • przekaźnik układu antypompującego (KO),
 • złącze wielostykowe,
 • przyciski ręcznego sterowania (Zał., Wył.),
 • wskaźniki stanu wyłącznika (Zał., Wył.) i zazbrojenia napędu,
 • licznik operacji łączeniowych.

Wyposażenie dodatkowe/opcjonalne:

 • cewka blokująca napęd członu wysuwnego (Y0),
 • wyzwalacz napięciowy 2 (YT2)
 • wyzwalacz napięciowy 3 (YT3) – układ podnapięciowy
 • łącznik pozycji członu wysuwnego (S8, S9),
 • silnik posuwu członu wysuwnego (M2),
 • złącze wielostykowe/listwa zaciskowa – wyk. wg uzgodnień.

Zgodność z normami:

Wyłączniki Ca-V spełniają postanowienia norm: 

 • PN-EN 62271-1 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego;
 • PN-EN IEC 62271-100 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego;
 • EMC: PN-EN 61000-4-4, PN-EN IEC 61000-4-11,PN-EN IEC 61000-4-18, PN-EN 55011.