AKTUALNOŚCITargi “Górnictwo, zasoby naturalne i technologie” w Izmirze (Turcja)
W dniach 13-16 października delegacja PKiMSA Carboautomatyka wzięła udział targach „Górnictwo, zasoby naturalne i technologie” organizowanych w Izmirze (Turcja).

21 października 2021

Szczegóły


Targi Pracy i Praktyk Absolvent Talent Days Katowice – 2021
Targi Pracy i Praktyk Absolvent Talent Days Katowice

18 października 2021

Szczegóły


Budowa drobnicowego załadunku sortymentów grubych dla PGG S.A. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Realizowana inwestycja „Budowa drobnicowego załadunku sortymentów” umożliwi załadunek na samochody produkowanych sortymentów grubych tj. kostka o ziarnie 200÷80mm i orzech o ziarnie 80÷50mm.

6 września 2021

Szczegóły


Budowa Instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla – KWK Bolesław Śmiały
W realizowanej inwestycji “Zabudowa instalacji do granulowania drobnych ziaren węgla na terenie Oddziału KWK “Bolesław Śmiały” Grupa Carboautomatyka dostarczyła m.in. przenośniki międzyoperacyjne.

5 września 2021

Szczegóły


Powierzchniowa stacja odmetanowania nr 2 wraz z infrastrukturą w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Zakończyliśmy realizację budowy powierzchniowej stacji odmetanowania nr 2 wraz z infrastrukturą w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, która zapewnia podstawową funkcję bezpieczeństwa i przygotowuje gaz do jego ekonomicznego wykorzystania w układach kogeneracyjnych.

4 września 2021

Szczegóły


Budowa wag samochodowych handlowych 2 szt. KWK Piast wraz z wagą technologiczną przenośnikową
Jesteśmy w trakcie budowy dwóch wag handlowych samochodowych wraz z wagą technologiczną przenośnikową na terenie KWK Piast

3 września 2021

Szczegóły


Budowa wagi samochodowej wraz z infrastrukturą – PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Zakończyliśmy realizację inwestycji na terenie PGG S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały

3 września 2021

Szczegóły


Zabudowa dwóch układów kogeneracyjnych w KWK Ruda Ruch Halemba
Przedmiotem inwestycji jest zabudowa dwóch układów kogeneracyjnych w obudowie kontenerowej o mocy około 2,0MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba.

1 września 2021

Szczegóły


PGG S.A. KWK Bolesław Śmiały – Budowa rozdzielni
Zakończyliśmy budowę rozdzielni 6kV R300 na poziomie 530m dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. Pozwoliła ona na zabezpieczenie zasilania dla nowych instalacji i urządzeń planowanych do zabudowy w rejonie wydobywczym.

23 sierpnia 2021

Szczegóły


Budynki głównej dyspozytorni oraz budynki socjalne dla Orlen
Budujemy nowe budynki głównej dyspozytorni oraz budynki socjalne dla Orlen

16 lipca 2021

Szczegóły


Nowy obiekt flotacji i pras filtracyjnych wraz z zabudową maszyn i urządzeń
Z końcem kwietnia miały miejsce odbiory obiektu flotacji i pras filtracyjnych w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.

12 maja 2021

Szczegóły


21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE
Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie technik i technologii przyjaznych dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z upowszechnianiem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

25 marca 2021

Szczegóły


Rozwijamy nasz park maszyn – Nowa wytaczarka
Nowe urządzenie w naszym parku maszyn. Wytaczarka TOS WHN110Q jesteśmy w stanie obrabiać materiał wielkogabarytowy.

4 lutego 2021

Szczegóły


Realizacja podawacza szufladowego
Podawacz szufladowy ze sterowaniem hydraulicznym służący do wybierania kruszywa spod kosza zasypowego.

2 lutego 2021

Szczegóły


Realizacja przesiewacza – dwu napędowego
Z naszej produkcji wyjechał kolejny przesiewacz tym razem przesiewacz wibracyjny WP1-2,0x5,2 w wersji dwu napędowej.

1 lutego 2021

Szczegóły


Zakup nowego sprzętu produkcyjnego – Obrabiarka
W ostatnim czasie zakupiliśmy nowy sprzęt produkcyjny. Obrabiarka sterowana numerycznie aby jeszcze bardziej polepszyć nasze produkty i urządzenia.

29 stycznia 2021

Szczegóły


Szukamy nowych możliwości – TRYBUNA GÓRNICZA
Zmiany w górnictwie dotkną nie tylko spółki węglowe, ale także całe ogromne zaplecze dostarczające produkty i usługi. Koniecznością stanie się przystosowanie do kurczącego się rynku związanego z wydobyciem węgla kamiennego.

14 stycznia 2021

Szczegóły


Drobne ziarna pod okiem czujników – TRYBUNA GÓRNICZA
Drobne ziarna pod okiem czujników żeby wszystko działało jak w przysłowiowym szwajcarskim zegarku, wystarczy jedynie komputer i monitor - TRYBUNA GÓRNICZA

7 stycznia 2021

Szczegóły


Produkcja elementów ładowarki zgarniakowej portalowej ŁZP 150.40
Ładowarka zgarniakowa portalowa ŁZP 150.40 według projektu FMK Kluczbork

5 stycznia 2021

Szczegóły


Trwa budowa stacji odmetanowania na terenie KWK Knurów-Szczygłowice
Trwa budowa stacji odmetanowania na terenie KWK Knurów-Szczygłowice

24 grudnia 2020

Szczegóły