Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Służymy swoim wsparciem technicznym przez
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
Serwis branży górniczej
Serwis branży pozagórniczej
Serwis systemów bezpieczeństwa

Serwis branży górniczej

 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny urządzeń produkcji firmy Carboautomatyka 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • serwis oraz uruchomienia układów automatyzacji w strefach zagrożonych i niezagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach górniczych:
  • układy sterowania przenośnikami taśmowymi, odstawami przenośników, kompleksami ścianowymi, pompowniami, układami załadunków skipów, urządzeniami przyszybowymi, kolejkami
  • układy sterowania klimatyzacji podziemnych
  • układy sterowania rozdzielni,
 • serwis i uruchomienia układów monitoringu i wizualizacji wyżej wymienionych systemów,
 • serwis i uruchomienia systemów identyfikacji osób w podziemiach kopalń.
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej prosimy o zgłaszanie zaistniałych zdarzeń pod numery:
Serwis urządzeń powierchniowych
tel.: +48 32 323 43 33
fax: +48 32 323 42 75
e-mail: serwis@carbo.com.pl
Serwis urządzeń dołowych
tel.: +48 32 323 43 12
tel.: +48 32 323 43 17
tel.: +48 32 323 42 94
tel. kom.: +48 660 798 279
Helpdesk Carboautomatyka 24H
urządzenia powierzchniowe:
+48 32 323 43 33
urządzenia dołowe do 1000V:
694 406 015 lub 660 798 371
urządzenia dołowe powyżej 1000V:
660 798 279

Serwis branży pozagórniczej

 • automatyki AKPiA,
 • wag i systemów wagowych,
 • urządzeń do automatycznego poboru próbek węgla,
 • monitoringu wizyjnego CCTV,
 • systemów klimatyzacji,
 • badania termowizyjne,
 • pomiary i badania elektryczne instalacji i urządzeń o napięciu do 6kV
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej prosimy o zgłaszanie zaistniałych zdarzeń pod numery:
Serwis
tel.: +48 32 323 43 33
fax: +48 32 323 42 75
e-mail: serwis@carbo.com.pl
Helpdesk Carboautomatyka 24H
+48 32 323 43 33

Serwis systemów bezpieczeństwa

 • całodobowy serwis wyjazdowy systemów bezpieczeństwa zainstalowanych na kopalniach,
 • stacjonarny serwis czujników gazometrycznych i telemetrycznych,
 • całodobowy serwis systemów ewidencji środków strzałowych,
 • serwis sprzętu strzałowego
SERWIS PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI
HELPDESK DANFOSS 24H:
tel. kom.: 668 180 305