Dział Programistów i automatyków

W PKiMSA Carboautomatyka dział IT tworzony jest przez zespół wysokiej klasy, posiadających uprawnienia specjalistów automatyki oraz informatyki z ogromnym doświadczeniem zdobytym podczas realizacji różnych inwestycji przemysłowych.

Oferujemy uruchomienia systemów automatyki oraz informatyki według wymagań klienta, modernizację istniejących systemów oraz serwis.

Zakres działalności działu IT obejmuje:

Ciekawe realizacje

 • SYSTEM ZARZĄDANIA PRODUKCJĄ SOLARIS​
 • SYSTEM AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI PIESZYCH I ROWERZYSTÓW​

SYSTEM ZARZĄDANIA PRODUKCJĄ

SOLARIS

https://carbo.com.pl/wp-content/uploads/2019/09/solmob2.jpg
 

SOLARIS HELIOS

Centrum informacyjne produkcji, umożliwia analizę wszystkich logowanych danych co daje zrozumienie i zarzadzanie współzależnymi procesami jako systemem, co przyczynia się do lepszej skuteczności i efektywności w osiąganiu założonych celów.

Możliwość pracy grupowej na różnych szczeblach organizacyjnych zakładu

Centralna baza danych

Spójny interfejs wymiany danych pozwalający na dołączenie dowolnego podsystemu zgodnego z standardem „Solaris”

 

 

 

 

 

SOLARIS MERKURY

Tworzenie mieszanek energetycznych daje szerokie możliwości wykorzystywana i zagospodarowania miałów czy produktów węglowych o gorszych parametrach energetycznych w taki sposób aby umożliwiały one tworzenie produktu końcowego o parametrach dostosowanych do potrzeb odbiorcy.

Wysoka dokładność oraz powtarzalność tworzenia mieszanek o zdanych parametrach

Wkład pracy ludzkiej ograniczony do nadzoru nad procesem technologicznym.

Ułatwiona kontrola przepływu surowców oraz wprowadzanie korekt dzięki szerokim możliwością analizy danych zebranych podczas tworzenia mieszanek.

 

 

 

SOLARIS VENUS

Szybki, bezawaryjny oraz dokładny załadunek na wagony kolejowe to często kluczowy element produkcji. Nacisk na dokładność załadunku jest w opozycji do wymogu szybkiej realizacji zamówienia. Systemowi automatycznego załadunku na wagony kolejowe Solaris Venus udało się pogodzić te dwie sprzeczności.

Wysoka wydajność załadunków przy jednoczesnym spełnieniu wymagań 1 klasy handlowej.

Możliwość połączenia systemu z istniejącym oprogramowaniem działu ekspedycji

Ułatwiona kontrola przepływu materiału dzięki szerokim możliwością tworzenia zestawień i raportów.

 

 

 

SOLARIS TERRA

Oprogramowanie umożliwia dostosowanie się do rosnących wymagań związanych z realizacją szybko postępujących wysyłek węgla transportem samochodowym wyznaczyła kierunki niezbędnych
działań kopalni, zarówno w zakresie organizacyjnym,
jak i technicznym pozwalających na zwiększenie wydajności punktów załadunkowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i nadzoru nad całym procesem sprzedaży drobnicowej.

Możliwość tworzenia wielowagowego systemu załadunku

Skojarzenie wielu rodzajów informacji z obsługą danego załadunku (np. zdjęcia, wskazania wag…)

Ułatwiona kontrola przepływu materiału dzięki szerokim możliwościom tworzenia zestawień raportów.

 

 

SOLARIS MARS

Zapewnia bieżącą kontrolę nad ilością, jakością i miejscem magazynowania węgla, która daje szerokie możliwości jego wykorzystania jako jednego z komponentów produktu końcowego.

Planowanie przestrzenne zwałów

Kontrola aktualnego stanu przestrzennego zwałów

Kontrola położenia zwało-ładowarki oraz jej wydajności

Zdalne sterowanie zwało-ładowarką

Aktualny bilans jakościowo-ilościowy.

 

 

 

SOLARIS SATURN

Nadrzędny system sterowania i wizualizacji pracy urządzeń pozwala na bieżącą obserwację i możliwość ingerencji w proces produkcyjny z poziomu dyspozytora ruchu zakładu.

Dodatkowo powyższe informacje są zorganizowane w sposób umożliwiający przeprowadzanie analiz, ustalenie zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami opisującymi proces technologiczny i ich wzajemną korelację

Praca wielostanowiskowa

Szybkie wykrywanie przyczyn postoju dzięki rejestracji stanów alarmowych

Szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w procesie technologicznym transportu i produkcji.

 

 

 

SOLARIS URAN

Wizualizacja procesu wzbogacania zapewnia kontrolę, natychmiastowa diagnozę stanów awaryjnych i szybkie usuwanie przyczyn awarii. Wszelkie dane dotyczące przebiegu procesu wzbogacania są rejestrowane w bazie i stanowią dobry materiał do analiz tego procesu.

Szybka reakcja układu na zmiany gęstości lub poziomu cieczy w zbiornikach roboczych.

Dokładna stabilizacja gęstości i poziomu cieczy w zbiornikach roboczych.

Możliwość dokonywania szybkich zmian w ustawieniach regulacji poprzez obsługę procesu technologicznego.

 

 

System Automatycznej Detekcji Pieszych i Rowerzystów

CEL Systemu

Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach oraz w strefach ruchu pieszych i rowerzystów poprzez automatyczną detekcję oraz jednoczesne usprawnienie płynności ruchu.

Bezpieczeństwo, Wygoda, Niezawodność, Innowacyjność

DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA

CZUJNIK RUCHU

Brak możliwości uwzględnienia kierunkowości przemieszczania

Podatność na zakłócenia związane z ruchem pojazdów

Konieczność regulacji mechanicznej

DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA

PRZYCISK

Konieczność fizycznego użycia

Problem z lokalizacją: zbyt nisko, zbyt wysoko

Konieczność stosowania dodatkowej kamery do monitoringu


DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA

PĘTLA INDUKCYJNA

Problemy z czułością przy ramach węglowychNasze rozwiązanie:
Wykorzystanie wideo detekcji opartej na analizie promieniowania o falach długości do 14 μm sprzęgnięte z sterownikiem analizującym dane

 
Główne zalety w stosunku do poprzednich rozwiązań
 • Brak wpływu jakości oświetlenia oraz warunków atmosferycznych na jakość analizy danych
 • Detekcja pieszego lub rowerzysty zbliżającego się do przejścia na podstawie jego kierunku ruchu;
 • Detekcja pieszego oczekującego – możliwość swobodnego definiowania oraz aktualizacji strefy bez konieczności wykonywania prac ziemnych;
 • Detekcja pieszego lub rowerzysty na samym przejściu – monitorowanie przejścia na czerwonym świetle oraz samego czasu obecności pieszego na przejściu;
 • Możliwość rezygnacji z żądania zielonego światła gdy pieszy odejdzie od przejścia;
 • Skuteczność wykrywania pieszego na poziomie 99,99 % (były przypadki fałszywego wykrycia np. pieszy poruszający się wzdłuż jezdni chwiejnym krokiem)
 • Generowanie danych statystycznych – ilość wezwań, czas oczekiwania itp.
 • Jednoczesny monitoring pojazdów, pieszych oraz rowerzystów znajdujących się w obrębie do 20/25 metrów:
 • Detekcja zbliżającego się pojazdu w różnych strefach;
 • Detekcja pojazdów oczekujących przez przejściem – detekcja kolejki pojazdów o określonej zajętości strefy
 • Detekcja jazdy pod prąd;
 • Funkcja liczenia pojazdów;
 • Generowanie danych statystycznych takich jak czas oczekiwania w strefie, czas ruchu pojazdów, ilość pojazdów w różnych strefach
 • Koniec z problemem przycisków (wybór właściwego, za wysoko, za nisko)
 • Współpraca praktycznie z dowolnym systemem sterowania ruchem.
Obszary wykorzystania
 • Przejścia dla pieszych z opcją włączania dodatkowego doświetlenia;
 • Zastąpienie uciążliwego w wielu przypadkach przycisku;
 • Zastąpienie wykorzystywanych do tej pory kamery podatnych na warunki oświetleniowe oraz klimatyczne (jedna kamera obejmuje do 25 m)
 • Możliwość udrożnienia ruchu poprzez faktyczne wykorzystanie czasu przejścia przez przejścia
 • Wykrycie anomalii w ruchu drogowym poprzez analizę danych statystycznych w trybie online.;
 • Generowanie danych statystycznych takich jak czas oczekiwania w strefie, czas ruchu pojazdów, ilość pojazdów w różnych strefach
0 +
OBIEKTÓW
0 +
SYSTEMÓW
0 +
UŻYTKOWNIKÓW