Biuro projektowe

W Grupie Carboautomatyka działa Biuro Projektowe wielobranżowe składające się z zespołu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia projektowe wykorzystujących w swojej pracy oprogramowanie 3D oraz ogromne doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych inwestycji.

Oferujemy kompletną obsługę projektową inwestycji w zakresie: pozyskania wymaganych pozwoleń administracyjnych, budowy, modernizacji i rozbudowy.

obiektów budownictwa przemysłowego

zakładów przeróbki mechanicznej
węgla i innych kopalin

linie technologiczne

instalacji elektrycznych

automatyki i sterowania

sieci wodociągowych, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,

air-conditioning

Instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych, instalacji gazowych​

production

INSTALACJI MIESZAJĄCYCH, ROZDRABNIAJĄCYCH, GRANULUJĄCYCH, PACZKUJĄCYCH

wykonywanie ekspertyz budowlanych, przeglądów technicznych obiektów budowlanych

W ramach biura świadczymy usługi projektowe w branży:

automatyki i informatyki

technologicznej

maszynowej

budowlanej

elektrycznej

instalacyjnej

Zakres działalności Biura Projektowego obejmuje:

nAJCIEKAWSZE REALIZACJE

Biprowod-Warszawa Sp. z o.o.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oczyszczalni ścieków ,,Dąbrówka Mała" w Katowicach - w zakresie projektów wykonawczych branży elektrycznej i AKPiA.
SRK S.A. KWK Makoszowy
Budowa stacji wentylatorów głównych dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji techniczno projektowej modernizacji stacji głównego przewietrzania kopalni na szybie wentylacyjnym „Północny” z uwzględnieniem wymiany rozdzielni 6 kV pozyskanej po likwidacji szybu „Południowy” wraz z kosztorysami.
JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wykonanie projektu wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorski zabudowy przenośników taśmowych umożliwiających transport produktów z zakładu przeróbczego KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów na zwał w rejonie "NS" (nowe składowisko) oraz ze składowiska "NS" w kierunku punktu załadunkowego na torze 217.
PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit
Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), kosztorysu wykonawczego, przedmiaru robót oraz wielobranżowych projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa wag samochodowych do załadunku odpadów wydobywczych dla PGG S.A. O/KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.
PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
Budowa stacji kruszenia i klasyfikacji do produkcji Retopalu z całości materiału pochodzącego ze wzbogacania w cieczy ciężkiej
Wykonanie dokumentacji technicznej
ZG Sobieski - Wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy paczkowalni węgla
Wielobranżowa dokumentacja techniczna Instalacja do produkcji ekogroszku
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.:"Instalacja podawania i dozowania pyłów zwrotnych w Wydziale P-22".
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Wzbogacania Rud – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Zakup i zabudowa klasyfikatorów w Rejonie Polkowice”
JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania nr 2 wraz z infrastrukturą
Wykonanie dokumentacji wykonawczych branży elektrycznej i AKPiA
PGG S.A. KWK Ruda Ruch Halemba
Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania.