Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-12G

Przeznaczenie

Rozdzielnica średniego napięcia CaRo-12G to rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, kompaktowa, wolnostojąca przystosowana do pracy w obiektach energetyki (zawodowej i przemysłowej) o napięciu znamionowym do 12 kV. Ze względu na swą budowę może być stosowana w instalacjach wymagających wysokich parametrów znamionowych, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów poszczególnych pól rozdzielczych.  Rozdzielnica CaRo-12G może być stosowana szczególnie w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego). Rozdzielnica CaRo‑12G może zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Obwody pomocnicze rozdzielnicy CaRo‑12G umożliwiają współpracę z zewnętrznymi układami sterowania i automatyki, w tym z nadrzędnymi systemami sterowania i nadzoru typu SCADA, systemami gazometrii automatycznej, jak również z innymi systemami wykorzystującymi iskrobezpieczne (kategoria „ia”) obwody sterowania i blokad technologicznych (w zależności od wymagań Klienta).

Zgodność z normami:

Rozdzielnice CaRo-12G spełniają postanowienia norm: 

 • PN-EN 62271-1 – Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego;
 • PN-EN IEC 62271-200 – Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie;
 • EMC: PN-EN 61000-4-4, PN-EN IEC 61000-4-11, PN-EN IEC 61000-4-18, PN-EN 55011.

Podstawowe dane:

Lp.

Parametr

Jedn.

Wartość

1

Napięcie znamionowe

kV

do 12

2

Częstotliwość znamionowa

Hz

50

3

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1 min)

kV

28/32

4

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50 μs)

kV

75/85

5

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych

A

do 1600

6

Prąd znamionowy ciągły pola

A

do 1250

7

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s)

kA

do 31,5

8

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

kA

do 80

9

Odporność na działanie łuku wewnętrznego

kA/s

25/1

10

Stopień ochrony pól

do IP 54

11

Odporność na uderzenia mechaniczne

IK 10

12

Masa pola

kg

450 – 950

13

Klasa odporności na łuk wewnętrzny

AFLR

14

Klasa rodzaju przegród

PM

15

Klasa dostępności do przedziałów

LSC2B

16

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

spełniona

Budowa

Zestaw rozdzielnicy typu CaRo‑12G konfigurowany jest ze standardowych pól rozdzielczych wykonanych w podziałce 600 mm. W zależności od przeznaczenia i funkcji w układzie rozdzielczym, poszczególne pola rozdzielnicy CaRo‑12G zróżnicowane są pod względem wyposażenia w aparaty elektryczne. Układ rozdzielnicy można zestawić z następujących rodzajów pól:

 • Pola zasilającego (G-Z1),
 • Pola zasilająco-odpływowego (G-ZO1),
 • Pola odpływowego liniowego (G-L1),
 • Pola odpływowego transformatorowego (G-T1),
 • Pola odpływowego silnikowego z wyłącznikiem (G‑MW1),
 • Pola odpływowego silnikowego ze stycznikiem (G-MS1),
 • Pola silnikowego z wyłącznikiem, z układem suszenia silnika (G‑MWS1, GMWS2),
 • Pola silnikowego ze stycznikiem, z układem suszenia silnika (G‑MSS1, GMSS2),
 • Pola kompensacji mocy biernej (G-K1),
 • Pola pomiarowego (G-P1),
 • Pola pomiarowego z transformatorem potrzeb własnych (G‑PT1),
 • Pola pomiarowego z transformatorem suszenia silnika (G‑PMS1),
 • Pola zasilająco-pomiarowego (G-ZP1),
 • Pola zasilająco-pomiarowego z transformatorem potrzeb własnych (G-ZPT1),
 • Pole sprzęgłowe kablowe z wyłącznikiem (G-SKW1),
 • Pole sprzęgłowe szynowe z wyłącznikiem (G-SSW1),
 • Pole sprzęgłowe kablowe z odcinaczem (G-SKO1),
 • Pole sprzęgłowe szynowe z odcinaczem (G-SSO1).

Konstrukcja pola

Pojedyncze pola rozdzielnicy CaRo‑12G są polami dwuczłonowymi, w których wyróżnić można dwa podstawowe elementy: człon stały będący częścią stałą rozdzielnicy oraz człon wysuwny, w którym zabudowany jest wyłącznik, zestaw pomiaru napięcia lub odcinacz.

Poszczególne pola rozdzielnicy CaRo-12G posiadają budowę przedziałową, w której wydzielone są następujące przedziały, oddzielone od siebie metalowymi przegrodami:

 • przedział szyn zbiorczych,
 • przedział członu wysuwnego,
 • przedział przyłącza kablowego,
 • przedział obwodów niskiego napięcia.

Konstrukcja pól rozdzielnicy CaRo‑12G wykonana jest z elementów z blachy stalowej pokrytej powłoką alucynkową lub malowanej proszkowo. Drzwi do wnętrza poszczególnych przedziałów pól wyposażone są w zamki uchylno-obrotowe, posiadające zamknięcie z wkładką patentową. W drzwiach i demontowalnych osłonach przedziałów członu wysuwnego i przyłącza kablowego, umiejscowione są wzierniki wykonane z przezroczystego poliwęglanu, pozwalające na bezpośrednią kontrolę stanu, położenia aparatów zabudowanych wewnątrz pola.

Przedziały szyn zbiorczych, członu wysuwnego i przyłącza kablowego rozdzielnicy CaRo-12G, zostały zaprojektowane tak, aby gazy powstałe podczas wewnętrznych zwarć łukowych rozprężały się do wewnętrznego kanału dekompresyjnego (wspólnego dla minimum czterech pól rozdzielczych, a w przypadku mniejszej ilości pól, dla zachowania parametrów znamionowych, należy zastosować odpowiednio dobraną szafę dekompresji).

Odpowiednie usytuowanie i wielkość kanałów dekompresyjnych zabezpiecza obsługę rozdzielnicy przed niebezpiecznymi skutkami wydmuchu gazów połukowych.

Poszczególne pola, od frontu oraz od tyłu osłonięte są drzwiami i demontowalnymi pokrywami (osłonami) odpornymi na działanie zwiększonego ciśnienia (pochodzącego od wewnętrznych zwarć łukowych). Drzwi pól otwierają się pod kątem do 1500.