Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki
CARBOAUTOMATYKA S.A.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Henryk Stabla

tel. 32 323 42 42
carboautomatyka@carbo.com.pl