PKiMSA Carboautomatyka S.A. - Linie technologiczne

W 2021 roku PKiMSA Carboautomatyka S.A. podjęła się ambitnego programu sprawiedliwej transformacji, którego celem jest rozszerzenie działalności na rynki poza górnicze. Naszą firmę zasilił zespół inżynierów, którzy przez ostatnie 20 lat, projektowali, budowali i specjalizowali się w liniach technologicznych przeznaczonych do obróbki plastycznej stali na zimno.

Możemy wyprodukować linię, dostosowaną do potrzeb klienta. Nie ma w tym żadnego przypadku. Wieloletnie doświadczenie oraz know-how, przekłada się na jakość produkowanych przez nas linii produkcyjnych.

Integrację linii zapewnia zespół doświadczonych automatyków, a urządzenia dostarczane są przez nas zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny.

Program sprawiedliwej transformacji pozwoli PKiMSA Carboautomatyka S.A. na zachowanie konkurencyjności, rozszerzenie swojego portfolio i przyczynienie się do postępu w przemyśle. Firma będzie dążyć do budowania trwałych partnerstw i zrównoważonych relacji z klientami, a także do podejmowania działań zgodnych z najwyższymi standardami etycznymi i środowiskowymi.

Wykonujemy kompleksowo wg projektów własnych:

 • Linie technologiczne i urządzenia do kształtowania na zimno blach i taśm
 • Linie technologiczne do cięcia wzdłużnego i poprzecznego taśm
 • Specjalistyczne urządzenia dla przemysłu maszynowego
 • Linie do obróbki cieplnej elementów wielkogabarytowych

LINIE PROFILUJĄCE

Zintegrowana linia do produkcji systemu wzmocnień

Automatyczna, w pełni zintegrowana linia do produkcji profili typu C; C+; U; G; „PURLIN” szeroko stosowanych jako system wzmocnień, szczególnie dedykowana dla producentów budowy hal w technologii lekkiej obudowy stalowej.

Linia jest wyposażona w pełni automatyczne sterowanie umożliwiające projektowanie zarówno geometrii profili jak również systemu perforacji -umożliwia optymalny dobór poszczególnych cech geometrycznych spełniając tym samym indywidu­alne potrzeby użytkownika. Na uwagę zasługuje innowacyjny system profilowania i cięcia gwarantu­jący wysoką liniowość krawędzi szczególnie na końcach profili.

Linia wyposażona jest w wielodostępowy system sterowania i projektowania technologii, co daje ogromne możliwości produkcyjne

Konfiguracja linii
 • Uniwersalna rozwijarka dwutrzpieniowa ze stołem załadowczym:
  • Nośność 2 x 1 000 kN
  • Średnica kręgu 1 500 mm
 • Automatyczny zespół perforujący
  • złożony z prasy mechanicznej oraz automatycznego zespołu wykrojników – umożliwia projektowanie systemu otworowania w układzie CAD-CAM
 • Innowacyjna nożyca
  • pracująca w trybie nadążnym, do cięcia całego asortymentu. Proces gwarantuje równoległość liniową profilu w strefie cięcia
Asortyment produkcji

LINIE DO KSZTAŁTOWANIA PŁASKOWNIKÓW

AUTOMATYCZNA LINIA DO KSZTAŁTOWANIA PŁASKOWNIKÓW

W pełni automatyczna linia do produkcji różnorodnych wyrobów kształtowanych z płaskowników, integrująca procesy prostowania, wykrawania, skrawania, gięcia wieloosiowego oraz odcinania prostego i kształtowego. Innowacyjne oprogramowanie umożliwia zarządzanie i sterowanie procesem produkcji oraz gromadzenie baz danych. Proces technologiczny może być również łatwo programowalny przez operatora co daje ogromne możliwości produkcyjne.

Materiał wsadowy: płaskownik.

 • Uniwersalna rozwijarka

  ze stołem załadowczym - możliwość rozwijania kręgu do linii „od góry" lub „od dołu".

 • Automatyczny podajnik taktowy

  załadunek wsadu w postaci płaskowników o długości 6 mb

 • Modułowa prostownica wieloosiowa

  do korekty wad wsadu zintegrowana z nożycą technologiczną

 • Zintegrowane moduły

  Zintegrowane w linii moduły wykrawania kształtowego, skrawania oraz gwintowania

 • Automatyczny

  moduł gięcia wielopłaszczyznowego

WYBRANY ASORTYMENT PRODUKCYJNY:

Elementy płaskie o zróżnicowanych otworach, kształcie zakończenia oraz możliwością ich gwintowania

Elementy jednokrotnie lub wielokrotnie gięte o zróżnicowanych otworach oraz możliwością ich gwintowania

Elementy wielokrotnie gięte, z możliwością gięcia po łuku, o zróżnicowanych otworach oraz możliwością ich gwintowania

Elementy wielokrotnie gięte o zróżnicowanych otworach oraz możliwością nacinania poprzecznego

LINIE ROZKROJU WZDŁUŻNEGO I POPRZECZNEGO

Uniwersalna linia rozkroju blach

Uniwersalna, nowoczesna linia rozkroju blach rozwijanych z kręgu, szczególnie dedykowana dla firm produkujących szeroki asortyment wyrobów wytwarzanych z blach, o zróżnicowanej geometrii materiału wsadowego tj. formatki o zróżnicowanych wymiarach

Dane techniczne urządzeń
 • Rozwijarka :
  • Jednotrzpieniowa: nośność 5 – 15 t, szerokość kręgu: 1000 – 2000 mm
  • Dwutrzpieniowa: nośność 15 – 25 t, szerokość kręgu 1500 – 2000 mm
 • Wyposażenie dodatkowe
  • Stół załadowczy dostosowany do nośności rozwijarki
  • Rozwijanie pasma „od góry i od dołu”
  • Kontroler krawędzi
  • Sterowanie momentowe
 • Prostownica:
  • Prostownica wielorolkowa z rolkami podporowymi oraz wymienną kasetą
  • Rolki podporowe i konstrukcja kasety zapewniają sztywne prowadzenie co gwarantuje wysoką jakość arkusza
  • Wykonanie kasetowe prostownicy umożliwia łatwą obsługę rolek roboczych
 • Nożyce wzdłużne:
  • Brzegowanie pasma
  • Rozcinanie wzdłużne na pasy – przygotowanie formatek
 • Nożyce poprzeczne:
  • Nożyce gilotynowe do cięcia nadążnego na szerokość pasma 1000-200, mm
  • Nożyce rotacyjne
 • Układacz arkuszy:
  • Długość arkusza: min. 1 mb; max 12 mb
  • Wyrównanie arkuszy x-y
  • Układanie formatek „multiblanking”
 • System bezpieczeństwa zbudowany jest z modułów siatkowych posiadających elektrycznie monitorowane drzwi i obejmuje :
  • System ogrodzeń blokujący dostęp do urządzeń technologicznych,
  • Centralną jednostkę bezpieczeństwa.
  • Jednostka centralizuje funkcje bezpieczeństwem co pozwala na efektywne sterowanie i zarządzanie bezpieczeństwem linii i jest zgodne z normami CE
Garunki materiału
 • Stale niskostopowe

 • Stale austenityczne

 • Stopy aluminium

 • Stopy miedzi

 • Stopy cynku (tytancynk)

Linia rozkroju blach austenitycznych

Uniwersalna, nowoczesna linia rozkroju blach rozwijanych z kręgu, dedykowana szczególnie do rozkroju blach ze stali austenitycznych. Innowacyjna prostownica o bardzo wysokiej sztywności układu prostującego i precyzyjnej nastawie parametrów technologicznych gwarantuje wysoką jakość arkusza.

Dane techniczne urządzeń
 • Rozwijarka :
  • Automatyczna rozwijarka z precyzyjnym sterowaniem naciągiem pasma. Sztywna konstrukcja gwarantuje dokładne prowadzenie kręgu i kontrolę krawędzi. Stół załadowczy dostosowany do nośności rozwijarki.

   Nośność rozwijarki od 5 000 do 20 000 kg.

 • Prostownica pasma:
  • Charakteryzuje się sztywną konstrukcją, precyzyjną nastawą procesu prostowania.
  • Umożliwia skuteczny serwis wałów roboczych, dzięki wysuwanej kasecie roboczej.
 • Oklejarka dwustronna
  • Automatyczna oklejarka z kontrolą stanu folii, umożliwiająca automatyczne odcinanie. Sterowany układ wałów ciągnących i dociskowych gwarantuje wysoką jakość nałożonej folii – bez naderwań i zafałdowań.

 • Nożyca poprzeczna
  • Sztywna konstrukcja nożycy z kolanowym wymuszeniem równobiegu noża gwarantuje dokładne cięcie. Innowacyjny system nastawy szczeliny nożowej pozwala na precyzyjną regulację szczeliny nożowej – co jest warunkiem prawidłowego kształtu krawędzi cięcia – zdjęcie z prawej poniżej
Parametry produkcyjne
 • Prędkość produkcyjna

  30m/min dla arkusza 3mb

 • Właśności wytrzymałościowe

  Re max. 700 MPa
  Rm max. 900 MPa

 • Grubość blachy

  1,0 - 6,0mm

 • Szerokość kręgu

  1000mm - 2000mm

 • Masa kręgu wsadowego

  5 000 - 20 000 kg

INSTALACJE BRANŻY HUTNICZNEJ

LINIE DEDYKOWANE

KONTAKT

Sprzedaż Maszyn i Urządzeń

Marcin Śleziona

tel.: +48 32 738 60 82
kom: +48 660 411 170
m.sleziona@carbo.com.pl

linie@carbo.com.pl

lines@carbo.com.pl