Informacje kontaktowe

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki

"CARBOAUTOMATYKA" S.A.


ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy

NIP: 646-000-91-29
KRS: 0000116581
Kapitał Zakładowy 1 072 180 zł w całości opłacony

Centrala PKiMSA Carboautomatyka

tel.: 32 32 343 00
tel.: 32 32 343 23

carboautomatyka@carbo.com.pl

Sekretariat

Sekretariat PKiMSA Carboautomatyka

tel.: 32 32 342 42

e-mail:
sekretariat@carbo.com.pl

Dział Spraw Organizacyjno-Prawnych

PKiMSA Carboautomatyka

tel.: 32 32 342 62

e-mail:

bz@carbo.com.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel.: 32 32 342 62

e-mail:
iod@carbo.com.pl

Dział Kadr / Dział Spraw Pracowniczych

tel.: 32 32 342 58

e-mail:
kadry@carbo.com.pl

Dział Zaopatrzenia

tel.: 32 32 343 15
       32 32 342 21

 

Dział Księgowości

tel.: 32 32 342 16
       32 32 342 17
       32 32 342 18
       32 32 342 19

Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Zakładu Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych

Mariusz Włodarczyk


Zastępca Dyrektora Zakładu Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych

Zbigniew Cybulski

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Piotr Magiera

tel.: 32 32 343 09
kom.: 604 410 233
p.magiera@carbo.com.pl

Zakład Montażu Urządzeń Przemysłowych

Dyrektor Zakładu Montażu Urządzeń Przemysłowych

Andrzej Szewczak

Dział Ekonomiki i Rozliczania Kosztów

Magdalena Kowalczyk

tel.: 32 32 342 46
mkowalczyk@carbo.com.pl

Dział programistów
i automatyków

Zastępca Dyrektora
Kierownik Działu Programistów i Automatyków

Krzystof Jaksa

Dział Programistów i Automatyków

tel.: 32 32 343 37
p3it@carbo.com.pl

Zakład Produkcji Mechanicznej

Dyrektor Zakładu Produkcji Mechanicznej

Kamil Korzepa

tel.: 32 738 60 59
k.korzepa@carbo.com.pl

Biuro Projektowe

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju
Dyrektor Biura Projektowego

Jarosław Zagórowski

tel.: 32 32 342 79
j.zagorowski@carbo.com.pl

Centrum Obsługi Serwisowej

SERWIS URZĄDZEŃ POWIERZCHNIOWYCH
tel.: 32 323 43 33
fax: 32 323 42 75
email: serwis@carbo.com.pl

SERWIS URZĄDZEŃ DOŁOWYCH
tel.: 32 323 43 12, 32 323 43 17, 32 323 42 94
tel. kom.: 660 798 279

HELP DESK CARBOAUTOMATYKA 24H:
– urządzenia powierzchniowe: 32 323 43 33
– urządzenia dołowe do 1000V: 694 406 015 lub 660 798 371
– urządzenia dołowe powyżej 1000V: 660 798 279 lub 668 180 304

SERWIS PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI HELP DESK DANFOSS 24H:
668 180 305