Informacje kontaktowe

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki

"CARBOAUTOMATYKA" S.A.


ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy

NIP: 646-000-91-29
KRS: 0000116581
BDO: 000000406
Kapitał Zakładowy 1 072 180 zł
w całości opłacony

 

Centrala PKiMSA Carboautomatyka

tel.: 32 32 343 00
fax: 32 32 343 23

carboautomatyka@carbo.com.pl

Sekretariat

Sekretariat PKiMSA Carboautomatyka

tel.: 32 32 342 42
sekretariat@carbo.com.pl

Dyrektor Logistyki i Zaopatrzenia

Marcin Wiśniewski

tel.: 32 32 342 00
mwisniewski@carbo.com.pl

Dział Zaopatrzenia

tel.: 32 32 343 15
       32 32 342 21

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy

Magdalena Kapica

tel.: 32 32 342 12
mkapica@carbo.com.pl

Dział Księgowości

tel.: 32 32 342 16 ÷ 19

Dział Spraw Organizacyjno-Prawnych

tel.: 32 32 342 62
bz@carbo.com.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel.: 32 32 342 62
iod@carbo.com.pl

Dział Spraw Pracowniczych / Dział Kadr

tel.: 32 32 342 58
kadry@carbo.com.pl

Kierownik Działu Kadr

tel.: 32 32 342 51

Pełnomocnik Zarządu ds. Controllingu

Magdalena Kowalczyk

tel.: 32 32 342 46
mkowalczyk@carbo.com.pl

Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych

Dyrektor Zakładu Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych

Krzysztof Kłos

tel.: 32 32 343 42
krzysztof.klos@carbo.com.pl


Zastępca Dyrektora Zakładu Produkcji i Montażu Urządzeń Górniczych
Kierownik Oddziału Urządzeń Gazometrycznych i Sprzętu Strzałowego

Zbigniew Cybulski

tel.: 32 32 343 42
zbigniew.cybulski@carbo.com.pl

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Piotr Magiera

tel.: 32 32 343 09
kom.: 604 410 233
p.magiera@carbo.com.pl

Zakład robót inwestycyjnych

Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zakładu Robót Inwestycyjnych

Jerzy Nabiałczyk

tel.: 32 32 34 320
j.nabialczyk@carbo.com.pl

Dyrektor Montażu Urządzeń Przemysłowych

Grzegorz Natonek

tel.: 32 32 34 328
grzegorz.natonek@carbo.com.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Marketingu i Przygotowania Produkcji

Tomasz Grabowski

tel.: 32 32 343 25
tgrabowski@carbo.com.pl

Kierownik ds. Serwisu

Paweł Szynalik

tel.: 32 32 342 11
pszynalik@carbo.com.pl

Zastępca Dyrektora Zakładu Programistów i Automatyków
Kierownik Działu Programistów i Automatyków

Krzysztof Jaksa

tel.: 32 32 343 31
krzysztof.jaksa@carbo.com.pl

Dyrektor ds. Sprzedaży

Marek Klenczar

tel.: 32 32 343 73
mklenczar@carbo.com.pl

Dział Programistów i Automatyków

tel.: 32 32 343 37
p3it@carbo.com.pl

Zakład Produkcji Mechanicznej

Dyrektor Zakładu Produkcji Mechanicznej

Kamil Korzepa

tel.: 32 738 60 59
k.korzepa@carbo.com.pl

Dyrektor ds. Produkcji Mechanicznej

Józef Szlompek

tel.: 32 738 60 80
j.szlompek@carbo.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu

Grzegorz Flaczek

tel.: 32 738 61 13
g.flaczek@carbo.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Handlu

Marcin Śleziona

tel.: 32 738 60 82
m.sleziona@carbo.com.pl

Kierownik Działu Konstrukcyjnego

Andrzej Woźnica

tel.: 32 738 60 62
andrzej.woznica@carbo.com.pl

BIURO PROJEKTOWE

Dyrektor Biura Projektowego

Anna Jelonek

tel.: 32 32 342 67
ajelonek@carbo.com.pl

Centrum Obsługi Serwisowej

SERWIS URZĄDZEŃ POWIERZCHNIOWYCH
tel.: 32 323 43 33
fax: 32 323 42 75
email: serwis@carbo.com.pl

SERWIS URZĄDZEŃ DOŁOWYCH
tel.: 32 323 43 12, 32 323 43 17, 32 323 42 94
tel. kom.: 660 798 279

HELP DESK CARBOAUTOMATYKA 24H:
– urządzenia powierzchniowe: 32 323 43 33
– urządzenia dołowe do 1000V: 694 406 015 lub 660 798 371
– urządzenia dołowe powyżej 1000V: 660 798 279

SERWIS PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI HELP DESK DANFOSS 24H:
668 180 305