System bezpieczeństwa KSP-bis

System bezpieczeństwa KSP-bis zbudowany jest w oparciu o centrale telemetryczne KSP-3 oraz urządzenia końcowe i współpracujące z nim systemy kopalniane.

W skład Systemu Bezpieczeństwa KSP-bis wchodzą:

 • część powierzchniowa – centrale telemetryczne KSP-3;
 • część dołowa – urządzenia końcowe (czujniki, anemometry, centralki dołowe, itp.);

Centrala telemetryczna KSP-3 wchodząca w skład systemu bezpieczeństwa nazywana częścią stacyjną odpowiedzialna jest za:

 • ciągłą akwizycję, przetwarzanie, wizualizację i archiwizację sygnałów z czujników pomiarowych i urządzeń końcowych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego do strefy bezpiecznej;
 • sygnalizację ustawionych progów alarmowych a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wyłączenia zasilania maszyn i urządzeń w strefach zagrożenia do 5 sek.;
 • przeprowadzanie kontroli w tym kalibracji torów pomiarowych czujników zainstalowanych na dole wraz z tzw. wyłączeniami;
 • przekazywanie do systemów alarmowo-rozgłoszeniowych sygnałów o zaistniałych przekroczeniach i alarmach.

Jedna linia pomiarowa (para przewodów) potrafi obsłużyć sygnały do 4 czujników (ograniczonych wydajnością prądową linii). Podłączone czujniki komunikują się z centralą (są odpytywane) poniżej 1 sekundy.

Część dołowa to różnego rodzaju czujniki pomiarowe wykonujące pomiary takich parametrów atmosfery, jak min.:

 • stężenia metanu w powietrzu (SC-CH4/*);
 • stężenia metanu w rurociągach odmetanowania (SC-CH4/W +CWx-3);
 • stężenia dwutlenku węgla w powietrzu (SC-CO2/*);
 • stężenia tlenku węgla w powietrzu (SC-CO/*);
 • stężenia tlenu (SC-O2/*);
 • prędkości przepływu powietrza (MPP);
 • temperatury powietrza (SC-PS/*);
 • wilgotności powietrza (SC-PS/*);
 • ciśnienia bezwzględnego (SC-PS/*);
 • różnicy ciśnień (SC-RC/*);
 • stężenia innych gazów toksycznych (SC-*/*);

Pozwala na podłączenie czujników dwustanowych z wykorzystaniem centralek dołowych sygnałów dwustanowych (CDSD-3)

KONTAKT

Sprzedaż systemów bezpieczeństwa KSP-bis

Zbigniew Cybulski

tel.: +48 32 32 34 297
kom: +48 694 406 017
zcybulski@carbo.com.pl