Separator dyskowy

Separator dyskowy

Separator dyskowy przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń niemetalicznych z transportowanego przenośnikami taśmowymi materiału sypkiego (np. miał węglowy) zanieczyszczeń takich jak: drewno, beton, kamienie itp.

Separator zbudowany jest jako zamknięta obudowa, wewnątrz której znajdują się ruchome elementu rusztu roboczego, wychwytującego i transportującego zanieczyszczenia na zewnątrz obudowy. Budowa rusztu separatora pozwala na jego uchylenie za pomocą mechanizmu podnoszenia ręcznego lub elektrycznego.

Separatory zabudowuje się pod bębnami zrzutowymi przenośników a wychwytywanie i odprowadzanie zanieczyszczeń do zasobnika odbywa się w sposób ciągły.

KONTAKT

Sprzedaż separatorów

Kamil Korzepa

tel.: +48 32 738 60 59
kom: +48 668 539 594
kamil.korzepa@carbo.com.pl

Marcin Śleziona

tel.: +48 32 738 60 82
kom: +48 660 411 170
m.sleziona@carbo.com.pl


Wszystkie kategorie produktów: