Linie technologiczne

Linie technologiczne

Firma CARBOAUTOMATYKA dostarcza kompletne linie technologiczne, bazując na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych. Wykonywane przez Nas projekty, zawierają pełną dokumentację wielobranżową. Zapewniamy produkcję, dostawę, montaż oraz nadzór nad uruchomieniem. Wyroby objęte są serwisem i gwarancją nawet do 60 miesięcy. Finalnie użytkownik otrzymuje sprawdzony, w pełni działający produkt, również w formule EPC tj. inwestycji pod klucz.

Większość urządzeń projektowanych jest pod indywidualne wymagania Klienta lub w oparciu o zaproponowaną przez Nas technologię. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem, popartym wieloma realizacjami w przemyśle górniczym, energetycznym, branży kruszyw, w sektorze chemicznym, spożywczym oraz przy recyklingu.

CARBOAUTOMATYKA zrealizowała w 2016r. dla ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie, wielobranżowy kontrakt na projekt oraz dostawę, montaż i uruchomienie, semimobilnego punktu przygotowania wsadu.

Linia technologiczna składała się z:

  • kosza zasypowego z kratą klasyfikacji wstępnej o napędzie hydraulicznym,
  • podajnika wibracyjnego,
  • separatora magnetycznego,
  • przesiewacza,
  • trzech przenośników międzyoperacyjnych

Poszczególne urządzenia wyposażone były w systemy łagodnego rozruchu oraz przemienniki częstotliwości. Prezentowana linia stanowi węzeł zasypowo-klasyfikujący, przesuwany wraz z postępującą wtórną eksploatacją magazynu odpadów poflotacyjnych. Realizację w formule EPC, ukończono zgodnie z harmonogramem.


Wszystkie kategorie produktów: