Przenośniki taśmowe górnicze

Przenośniki taśmowe produkcji CARBOAUTOMATYKA przeznaczone są do transportu urobku ładunków masowych i drobnicy oraz jazdy ludzi w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych jak również na powierzchni w zakładach przeróbczych, placach składowych, górnictwie skalnym i innych gałęziach przemysłu.

Przenośniki oferowane przez CARBOAUTOMATYKA cechują się bezpieczną, prostą i zwartą budową oraz wysokim poziomem trwałości i niezawodności. Wieloletnie doświadczenie oraz możliwości techniczne firmy umożliwiają dostawę przenośnika dostosowanego do ściśle określonych wymogów klienta.

Przenośniki znajdujące się w ofercie CARBOAUTOMATYKA znajdują szerokie zastosowanie w transporcie urobku w podziemnych wyrobiskach o nachyleniu od -14° ÷ +16°. Przedmiotowe przenośniki mogą być również stosowane do transportu ludzi po uprzednim wyposażeniu ich w wymagane przepisami urządzenia.

Przenośniki taśmowe CARBOAUTOMATYKA spełniają wymagania dyrektywy ATEX

Podstawowe parametry przenośników produkcji CARBOAUTOMATYKA

 • Szerokość taśmy B

  1000 - 1800mm

 • Liczba jednostek napędowych

  1 - 4

 • Sumaryczne moce jednostek napędowych

  do 2 MW

 • Prędkość taśmy

  0,2 - 6,0 m/s

 • Wydajność

  do 3000 Mg.h

Budowa przenośnika

Zespół napędowy

Budowa jednostki napędowej zależy od typu przenośnika. Wszystkie zespoły cechuje zwarta i prosta budowa, która pozwala na szybki montaż i demontaż poszczególnych elementów i podzespołów.

Silniki elektryczne

W napędach przenośników stosowane są silniki elektryczne asynchroniczne klatkowe przystosowane do współpracy z przemiennikiem częśtotliwości. W przenośnikach do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych instalowane są wyłącznie silniki w wykonaniu ognioszczelnym, posiadające certyfikat CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej ATEX.
Silniki są chłodzone powietrzem lub cieczą. Napięcie zasilania silników – zgodnie z wymaganiami Klienta (500V lub 1000V) lub w wersji eksportowej do 1140V

Przekładnie zespołu napędowego

W przenośnikach produkcji CARBOAUTOMATYKA stosowane są przekładnie, których moce, po uwzględnieniu współczynnika k = 1,5 (minimum k=1,4) zawierają się w przedziale od 55 do 500 kW, a przełożenie, zależne od wymaganej prędkości taśmy oraz średnicy bębna napędowego, dobierane jest z zakresu od 12 do 31,5.

Zasprzęglenie zespołu napędowego

Stosowane są sprzęgła renomowanych producentów takich jak Fena, Voith, MÓJ

Hamulce zespołu napędowego

Wszystkie napędy wyposażone są w hamulce, które zapewniają odpowiedni moment hamowania.

Przekładnie stosowane w przenośnikach można podzielić ze względu na:

 • Rodzaj

  kątowo-walcowe, walcowe, planetarne, kompaktowe wielodrożne

 • Wykonanie

  łapowe, łapowo-kołnierzowe

 • Rodzaj wału wyjściowego

  pełny, drążony pod pierścień zaciskowy, drążony z wielowypustem ewolwentowym

 • Chłodzenie

  powietrzem lub wodą

W napędach stosowane są:

 • Hamulce szczękowe (bębnowe)

  z bębnami hamulcowymi o średnicy zależnej od potrzeb i wynoszącej od 280 do 630mm z odpowiednio dobranym zwalniakiem elektrohydraulicznym. Napięcie zasilania zwalniaka dobierane jest do wymagań Klienta.

 • Hamulce tarczowe

  z tarczami o średnicy od 400 do 630mm z zaciskami hydraulicznymi:
  - olejowymi zasilanymi z niezależnego agregatu,
  - emulsyjnymi zasilanymi z sieci emulsji hydraulicznej

Wysięgnik przenośnika taśmowego

Wysięgnik jest urządzeniem zdawczym, które przejmuje na ogół największą siłę napięcia taśmy przewijającej się przez bęben zrzutowy. Wysięgnik, mocowany przegubowo do napędu, stacji zdawczej lub przesypowej, zbudowany jest z kilku powtarzalnych segmentów, których liczba decyduje o jego długości i pozwala na dopasowanie do potrzeb wynikających z lokalizacji i konstrukcji przesypu. Na końcu wysięgnika znajduje się głowica z bębnem zrzutowym o średnicy od 425mm do 1250mm. Odbiór reakcji i stabilizację wysięgnika zapewnia podpora mocowana przegubowo do spągu.

Wysięgniki wyposażone są w skuteczne urządzenia do czyszczenia taśmy (skrobak i zgarniacz). Bęben zrzutowy wysięgnika może buć wykonany jako ogumowany, a na życzenie odbiorcy bębny wysięgników mogą być baryłkowane z układem korekty ustawienia śrubowym lub hydraulicznym.

Konstrukcja nośna przenośnika taśmowego

Konstrukcja nośna (trasa) służy do podtrzymania i prowadzenia taśmy na krążnikach. W przenośnikach CARBOAUTOMATYKA górna gałąź taśmy, która przeznaczona jest do odstawy urobku, a w wykonaniach specjalnych do transportu ludzi, kształtowana jest w nieckę w zestawach trójkrążnikowych, a dolna gałąź taśmy w zestawach dwukrążnikowych. Przenośniki CARBOAUTOMATYKA są wyposażone wyłącznie w wysokiej jakości i trwałości krążniki własnej produkcji. W miejscach newralgicznych, a mianowicie w okolicach bębnów zwrotnych, stosowane są krążniki pierścieniowe. Gumowe pierścienie znajdujące się na krążnikach amortyzują skutki uderzeń brył węgla spadających na taśmę i chronią ją przed zniszczeniem. Konstrukcja nośna najczęściej wykonywana jest z ceowników gorącowalcowanych, a maksymalna średnica stosowanych w niej krążników wynosi 159mm.

Stacja zwrotna przenośnika taśmowego

Stacja zwrotna z koszem zasypowym jest zespołem przenośnika taśmowego, który oprócz stabilizacji położenia bębna zwrotnego w wyrobisku i przenoszenia sił pochodzących od naprężeń w taśmie cechuje się dużym zagęszczeniem zestawów krążnikowych, w których krążniki boczne nachylone są pod różnym kątem, zapewniając łagodne przejście taśmy z kształtu płaskiego w kształt nieckowy trasy przenośnika. Krążniki w zestawach stacji zwrotnej, w celu ochrony taśmy i samych krążników przed niszczeniem wykonywane jako pierścieniowe – z bieżnią (płaszczem) w postaci pierścieni gumowych. Taka konstrukcja krążników chroni taśmę przed niszczeniem przez urobek zasypywany z przenośnika podającego lub zsuwni ładującej.

Wyposażona jest w kosz zasypowy, w którego dolnej części znajdują się fartuchy gumowe opadające na taśmę. Zastosowane fartuchy formują strugę na taśmie ładowanego przenośnika i uszczelniają przesyp, zabezpieczając urobek przed rozsypywaniem. Głowica stacji zwrotnej wyposażona jest w bęben zwrotny o średnicy od 500 do 1000 mm, w zależności od klasy zastosowanej taśmy.

W stacji zwrotnej przenośnika, na gałęzi dolnej taśmy umieszcza się zgarniak pługowy dwustronny, zgarniający zanieczyszczenia. Zabezpiecza on zarówno taśmę, jak i bęben zwrotny przed nadmiernym niszczeniem.

Pętlicowy zasobnik taśmy

Pętlica przenośnika taśmowego jest zespołem urządzeń mających odpowiednio napinać taśmę i magazynować ją w zasobniku. W skład pętlicy przenośnika taśmowego wchodzą:

 • Pętlicowy zasobnik taśmy

  służący do gromadzenia zarówno wydłużeń trwałych taśmy jak również nadmiaru taśmy będącego wynikiem zmian długości przenośnika podścianowego. Przenośnik podścianowy może być w postępie ściany skracany, co wymaga sukcesywnego gromadzenia taśmy w zasobniku do wyczerpania pełnej jego zdolności, lub wydłużany co wymaga nagromadzenia taśmy w zasobniku i sukcesywnym jego wydawaniu

 • Wciągarkowe urządzenie napinające

  służy do wstępnego napinania taśmy, wybierania jej wydłużeń trwałych oraz wybierania nadmiaru taśmy powstałego podczas skracania przenośnika. Najistotniejszym elementem konstrukcji jest dwudzielny, wielowarstwowy bęben linowy napędzany jednym lub dwoma zespołami napędowymi

 • Hydrauliczna nadążna stacja napinająca

  służy do ciągłego utrzymania napięcia w taśmie przenośnika, które ma zapewnić sprzężenie cierne pomiędzy bębnami napędowymi a taśmą i to zarówno w fazie ruchu ustalonego podczas zmian obciążenia taśmy jak i w fazie rozruchu i hamowania taśmy. Napinanie taśmy odbywa się poprzez szybką, nadążną reakcję układu hydraulicznego na występujące zmiany. Istotna funkcją układu hydraulicznego stacji napinającej jest ograniczenie nadmiernego wzrostu napięcia taśmy, co pozwala obniżyć klasę taśmy

Taśma przenośnika

Taśma jest podstawowym elementem przenośnika taśmowego. Powinna cechować się odpornością na przebicie, ścieranie i przecięcia wzdłużne, a także zachowywać swoje właściwości w trudnych warunkach pracy w atmosferze kopalnianej o wysokiej wilgotności i agresywności. Taśma dla górnictwa podziemnego musi być trudnopalna i antystatyczna.

Przenośniki do jazdy ludzi

Carboautomatyka posiada w swojej ofercie przenośniki dedykowane tylko do jazdy ludzi na górnej i dolnej taśmie gwarantujące załogom górniczym znaczne skrócenie czasu dotarcia lub powrotu z miejsc pracy, jednocześnie zapewniając im najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przenośniki takie wyposażone są w specjalne perony do wsiadania i wysiadania, a także szereg blokad i zabezpieczeń, aby eliminować ryzyko wypadków.

Główną cechę konstrukcji przenośnika jest niewielki kąt niecki taśmy czego zaletą jest wygodny i bezpieczny sposób przemieszczania się osób wraz z taśmą oraz wchodzenie i schodzenie z niej. Umieszczenie pomostu do wsiadania na taśmę górną bezpośrednio nad bębnem zwrotnym oraz pomostu do wysiadania za bębnem zrzutowym umożliwia wykorzystanie efektywne długości transportowej przenośnika.

 • Szerokość taśmy B

  1000mm

 • Prędkość taśmy

  2,5m/s

 • Moc napędu maksymalna

  2x132kW (zależna od długości i pochylenia przenośnika)

KONTAKT

Sprzedaż przenośników taśmowych górniczych

Kamil Korzepa

tel.: +48 32 738 60 59
kom: +48 668 539 594
kamil.korzepa@carbo.com.pl

Marcin Śleziona

tel.: +48 32 738 60 82
kom: +48 660 411 170
m.sleziona@carbo.com.pl


Wszystkie kategorie produktów: