Sieciowa zapalarka szybowa SZS-1

Zapalarka SZS-1 jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do inicjowania zapalników elektrycznych klasy 0,2A (klasa I), klasy 0,45A (klasa II), klasy 2A (klasa III) w połączeniu szeregowym, równoległym, trójpierścieniowym, równoległo-szeregowym podczas drążenia i pogłębiania szybów. Może być stosowana w robotach strzałowych poziomych, jak i również przy centralnym odpalaniu ZE.

Zapalarka posiada wbudowany omomierz do pomiaru rezystancji obwodu strzałowego z miejsca odpalania.