Przenośny analizator gazów PAG

Analizator PAG jest przyrządem wielogazowy przeznaczonym do pomiaru udziału objętościowego metanu, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i siarkowodoru w atmosferze oraz innych gazów tj. chlor, cyjanowodór, amoniak, dwutlenek siarki, tlenek azotu,  dwutlenek azotu, wodór  oraz VOC.

  • możliwość ustawienia progów alarmowych, z sygnalizacją optyczną i dźwiękową,
  • rejestracja pomiarów i komunikacja z komputerem.