Przenośny analizator gazów PAG

Analizator PAG jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru udziału objętościowego metanu, tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i siarkowodoru w atmosferze.

  • możliwość ustawienia progów alarmowych, z sygnalizacją optyczną i dźwiękową,
  • rejestracja pomiarów i komunikacja z komputerem.