Iskrobezpieczny miernik prądów błądzących iMPB

Iskrobezpieczny miernik prądów błądzących iMPB   

Miernik iMPB jest urządzeniem przenośnym służącym do pomiarów prądów błądzących w miejscach prowadzenia robót strzałowych                    i składowania materiałów wybuchowych występujących w wyrobiskach zakładów górniczych.

Miernik wykonywany jest w dwóch wersjach:

IMPB/P           – wersja podstawowa

IMPB/R           – wersja z pamięcią wewnętrzną

Urządzenie wyposażone jest w powtarzalne zabezpieczenie nadprądowe oraz alarm dźwiękowy i świetlny, który uaktywnia się podczas pomiarów, jeżeli zostanie przekroczona wartość prądu RMS lub wartość energii impulsu.

Posiada tryb pomiaru wstępnego, pozwalający zweryfikować, czy przyrząd pracuje poprawnie.

Czas pracy do 24 godzin

KONTAKT

Sprzedaż iskrobezpiecznych mierników prądów błądzących iMPB

Zbigniew Cybulski

tel.: +48 32 32 34 297
kom: +48 694 406 017
zcybulski@carbo.com.pl