Iskrobezpieczny miernik prądów błądzących iMPB

Iskrobezpieczny miernik prądów błądzących iMPB   

Miernik iMPB jest urządzeniem przenośnym służącym do pomiarów prądów błądzących w miejscach prowadzenia robót strzałowych                    i składowania materiałów wybuchowych występujących w wyrobiskach zakładów górniczych.

Miernik wykonywany jest w dwóch wersjach:

IMPB/P           – wersja podstawowa

IMPB/R           – wersja z pamięcią wewnętrzną

Urządzenie wyposażone jest w powtarzalne zabezpieczenie nadprądowe oraz alarm dźwiękowy i świetlny, który uaktywnia się podczas pomiarów, jeżeli zostanie przekroczona wartość prądu RMS lub wartość energii impulsu.

Posiada tryb pomiaru wstępnego, pozwalający zweryfikować, czy przyrząd pracuje poprawnie.

Czas pracy do 24 godzin