Dołowy koncentrator danych pomiarowych DKDP

Dołowy Koncentrator Danych Pomiarowych DKDP jest urządzeniem odpowiedzialnym za ciągłe sprawdzanie, przetwarzanie, wizualizację i archiwizację sygnałów z czujników pomiarowych jak również z wejść dwustanowych, zabudowanych bezpośrednio w centrali. Dołowy koncentrator danych pomiarowych DKDP spełnia rolę centrali telemetrycznej, która przeznaczona jest do pracy na dole kopalni w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego oraz na powierzchni.

Koncentratory można łączyć ze sobą tworząc lokalne SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA. Podłączenie kolejnych DKDP realizowane jest poprzez światłowody (topologia gwiazdy lub daisy-chain).

Pojedynczy koncentrator obsługuje do 10 linii pomiarowych. Na każdej linii można podłączyć do 4 czujników serii SC-xx w zależności od typu.

Dołowy koncentrator danych pomiarowych DKDP może być obsługiwany z powierzchni ze stacji roboczej oraz z dołu kopalni za pomocą wbudowanego wyświetlacza i klawiatury.

KONTAKT

Sprzedaż dołowych koncentratorów danych pomiarowych DKDP

Zbigniew Cybulski

tel.: +48 32 32 34 297
kom: +48 694 406 017
zcybulski@carbo.com.pl