Czujniki serii SC-*/*

SC-CH4

SC-CO

SC-PS

Systemowe czujniki typu SC-*/* są urządzeniami przeznaczonymi do ciągłego pomiaru gazów wybuchowych, toksycznych, tlenu, parametrów środowiska i innych. Przystosowane są do pracy w systemach gazometrycznych (telemetrycznych) oraz jako urządzenia stacjonarne, służące do ciągłego pomiaru parametrów atmosfery w podziemiach i na powierzchni zakładów górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Cztery sposoby przesyłania danych:

 • z sygnałem cyfrowym FSK;
 • z sygnałem napięciowym 0,4 ÷ 2 V lub 1 ÷ 5 V;
 • z sygnałem kodowanym częstotliwościowo 5 ÷ 12 kHz;
 • z sygnałem prądowym 0,4 ÷ 20mA.

Czujniki posiadają:

 • dwa wyjścia 2-stanowe (izolowane galwanicznie);
 • jedno wejście dwustanowe (bez napięciowy styk);
 • programowalne dwa progi alarmowe.

Mierzone gazy i parametry środowiska:

 • stężenia metanu w powietrzu (SC-CH4/n, SC-CH4/s, SC-CH4/IR);
 • stężenia metanu w rurociągach odmetanowania (SC-CH4/W +CWx-3);
 • stężenia dwutlenku węgla w powietrzu (SC-CO2/*);
 • stężenia tlenku węgla w powietrzu (SC-CO/*);
 • stężenia tlenu (SC-O2/*);
 • temperatury powietrza (SC-PS/*);
 • wilgotności powietrza (SC-PS/*);
 • ciśnienia bezwzględnego (SC-PS/*);
 • różnicy ciśnień (SC-RC/*);
 • stężenia innych gazów toksycznych (SC-*/*);

Inne gazy: wodór (SC-H2/*), siarkowodór (SC-H2S/*), amoniak (SC-NH3/*), tlenek azotu (SC-NO/*), dwutlenek azotu (SC-NO2/*), chlor (SC-CL2/*), dwutlenek siarki (SC-SO2/*), cyjanowodór (SC-HCN/*).

KONTAKT

Sprzedaż czujników serii SC-*/*

Zbigniew Cybulski

tel.: +48 32 32 34 297
kom: +48 694 406 017
zcybulski@carbo.com.pl