Analizator gazów typu AG/*

Analizator gazów typu  AG/* przeznaczony jest do pomiaru od 1 do 4 gazów jednocześnie. Gazu wybuchowego (np. metanu)  lub dwutlenku węgla oraz dodatkowych trzech gazów toksycznych. Przyrząd stosowany jest do ochrony osobistej służb pracujących w strefach zagrożonych wybuchem gazu oraz wszędzie tam, gdzie występują substancje palne, wybuchowe i toksyczne. Dotyczy to górników, strażaków, ratowników medycznych, służb utrzymania ruchu, pracowników oczyszczalni ścieków, pracowników telekomunikacji, itp..

Posiada  programowalne  progi  alarmowe  dla  każdego  toru  pomiarowego,  których przekroczenie  sygnalizowane  jest  alarmem  optycznym  (diody  LED),  dźwiękowym  i wibracyjnym. Miernik  wielogazowy  jest  wodoodporny  (IP67)  i  bardzo  wytrzymały,  co  gwarantuje obudowa, która pozbawiona jest jakichkolwiek złącz oraz styków. AG/* zasilany jest z wewnętrznej baterii, która pozwala na pracę analizatora przez 2 lata. Po tym okresie istnieje możliwość wymiany baterii na nową.

KONTAKT

Sprzedaż analizatorów gazów typu AG/*

Zbigniew Cybulski

tel.: +48 32 32 34 297
kom: +48 694 406 017
zcybulski@carbo.com.pl