Budowa stacji kruszenia i klasyfikacji do produkcji Retopalu z całości materiału pochodzącego ze wzbogacania w cieczy ciężkiej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Piast

13 kwietnia 2023

Generalny Wykonawca: PKiMSA Carboautomatyka S.A.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącego w KWK Piast węzła wydzielania ekogroszku o uziarnieniu 25 – 6 mm i o nazwie handlowej Retopal.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie rynkowe paliw węglowych o uziarnieniu 25 – 6 mm
(Retopal), KWK realizuje inwestycję polegającą na rozbudowie węzła kruszenia
i przesiewania węgli grubych tj. kostki i orzecha w celu uzyskania kosztem tych sortymentów około 300 Mg/h Retopalu więcej. Oznacza to, że około 70% wydzielanych obecnie sortymentów grubych zostanie przeznaczonych do wytworzenia Retopalu. W ten sposób funkcjonowanie inwestycji poszerzy możliwości handlowe KWK bez zmiany wydajności Zakładu Przeróbczego.

W związku z realizacją inwestycji, PKiMSA Carboautomatyka S.A. wykonuje przebudowę istniejących obiektów oraz budowę obiektów nowych. W obiektach, odbywa się montaż nowych maszyn i urządzeń takich jak; kruszarki, przesiewacze wibracyjne, przenośniki taśmowe nieckowe, wspomagające je zsuwnie rozdzielcze i zdawcze, wciągniki łańcuchowe i elektroniczne wagi taśmowe.

Oprócz powyższego, realizowane są roboty branż: elektrycznej, sanitarnej, automatyki i sterowania.