Budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych z wykorzystaniem węgla własnego i z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

13 kwietnia 2023

Generalny Wykonawca: PKiMSA Carboautomatyka S.A.

PKiMSA Carboautomatyka S.A. zaprojektowała i rozpoczęła budowę punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych z wykorzystaniem węgla własnego i z innych kopalń.

Zadanie jest realizowane dwuetapowo:

  • Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
  • Etap II – budowa punktu rozładunku węgla z wagonów, przenośników taśmowych, utwardzonych placów składowych wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych z wykorzystaniem węgla własnego i z innych kopalń, przeprowadzenie ruchu próbnego technologicznego, otrzymanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie kompletnego obiektu do eksploatacji.