Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „CARBOAUTOMATYKA” Spółka Akcyjna  uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt pt. „Budowa nowego, niskoemisyjnego zakładu produkcyjnego przystosowanego do produkcji urządzeń i aparatury elektrycznej średniego napięcia”

Okres realizacji: 01.10.2023 – 31.12.2025

Projekt realizujemy, aby zdywersyfikować prowadzoną działalność, opracować i wprowadzić na rynek innowacyjne rozdzielnice oraz inteligentny sterownik przemysłowy, utrzymać dotychczasowe miejsca pracy i zwiększyć zatrudnienie, zdobyć nowe grupy odbiorców i nowe rynki zbytu, dostosować strategię rozwoju spółki do potrzeb transformacji regionu.

W projekcie planujemy przeprowadzenie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych w zakresie opracowania innowacyjnych wyrobów oraz budowę nowoczesnego, energooszczędnego i zautomatyzowanego zakładu produkcji urządzeń i aparatury elektrycznej.

Z projektu korzystać będą: spółka i jej akcjonariusze, pracownicy, dostawcy, klienci oraz lokalna społeczność.

Efektami projektu będą: nowy obiekt biurowo-produkcyjny wykonany w standardzie niskoenergetycznym, wyposażony w nowoczesne maszyny i urządzenia, realizujące wysokowydajne procesy technologiczne, innowacyjne produkty wprowadzone na rynek, utrzymane i utworzone nowe miejsca pracy, nowi klienci, wykreowanie marki Carboautomatyka, jako podmiotu innowacyjnego, zdolnego do konkurowania warunkach transformacji gospodarczej regionu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 50 815 882,20  zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich [EFRR]: 16 136 320,00 zł