Informacje kontaktowe

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki

"CARBOAUTOMATYKA" S.A.


ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy

NIP: 646-000-91-29
KRS: 0000116581
BDO: 000000406
Kapitał Zakładowy 1 072 180 zł
w całości opłacony

 

Centrala PKiMSA Carboautomatyka

tel.: 32 32 343 00
fax: 32 32 343 23

carboautomatyka@carbo.com.pl

Sekretariat

Sekretariat PKiMSA Carboautomatyka

tel.: 32 32 342 42
sekretariat@carbo.com.pl

Dyrektor Logistyki i Zaopatrzenia

Marcin Wiśniewski

tel.: 32 32 342 00
mwisniewski@carbo.com.pl

Dział Zaopatrzenia

tel.: 32 32 343 15
tel.: 32 32 342 21

Dyrektor Ekonomiczny
Główny Księgowy

Magdalena Kapica

tel.: 32 32 342 12
mkapica@carbo.com.pl

Dział Księgowości

tel.: 32 32 342 16 ÷ 19

Pełnomocnik Zarządu ds. Controllingu

Magdalena Kowalczyk

tel.: 32 32 342 46
mkowalczyk@carbo.com.pl

Dział Spraw Pracowniczych / Dział Kadr

Klaudia Bara

tel.: 32 32 342 66
tel.: 32 32 342 58
kadry@carbo.com.pl

Kierownik Biura Zarządu

Izabela Adamczyk-Chwalczyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel.: 32 32 342 62
iod@carbo.com.pl

P1 - Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń ELEKTRYCZNYCH

DYREKTOR ZAKŁADU PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Krzysztof Kłos

tel.: 32 32 343 42
kom.: 668 180 404
krzysztof.klos@carbo.com.pl

P1/SM - DZIAŁ SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY URZĄDEŃ ELEKTRYCZNYCH

Piotr Magiera

tel.: 32 32 343 09
kom.: 604 410 233
p.magiera@carbo.com.pl

P1/M - DZIAŁ PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

KIEROWNIK PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Mateusz Błaszczak

tel.: 32 32 343 65
kom.: 510 181 112
mblaszczak@carbo.com.pl

P1/K - DZIAŁ ROBÓT KOMPLEKSOWYCH

KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT KOMPLEKSOWYCH

Piotr Smolarczyk

tel.: 32 32 342 95
kom.: 694 406 013
psmolarczyk@carbo.com.pl

P1/S - DZIAŁ SERWISU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

KIEROWNIK SERWISU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Damian Kamieniak

tel.: 32 32 343 12
dkamieniak@carbo.com.pl

P2 - ZAKŁAD ROBÓT MONTAŻOWYCH

DYREKTOR ZAKŁADU ROBÓT MONTAŻOWYCH

Piotr Kosel

tel.: 32 32 343 20
kom.: 510 180 631
pkosel@carbo.com.pl

P2/A - ADMINISTRACJA

SPECJALISTA EKONOMICZNY

Janina Duka

tel.: 32 32 343 40
jduka@carbo.com.pl

P2/A - ADMINISTRACJA

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH

Monika Jesionowska

tel.: 32 32 343 33
tel.: 32 32 342 72
mjesionowska@carbo.com.pl

P2/M - DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI I ROZLICZEŃ KONTRAKTOWYCH

SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Agnieszka Gałka-Gil

tel.: 32 32 343 55
a.gil@carbo.com.pl

P2/K - DZIAŁ ROBOT KONTRAKTOWYCH

Z-CA DYREKTORA KONTRAKTU

Robert Kafel

kom.: 660 730 106
r.kafel@carbo.com.pl

P2/S - DZIAŁ SERWISU I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU ROBÓT MONTAŻOWYCH

Paweł Szynalik

tel.: 32 32 342 11
kom.: 606 446 802
pszynalik@carbo.com.pl

PT - PION TECHNICZNY

DYREKTOR TECHNICZNY

Mariusz Włodarczyk

tel.: 32 32 342 37
mwlodarczyk@carbo.com.pl

T/G - DZIAŁ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW GAZOMETRYCZNYCH

GŁÓWNY INŻYNIER DS. GAZOMETRII I SPRZĘTU STRZAŁOWEGO

Zbigniew Cybulski

tel.: 32 32 342 97
kom.: 694 406 017
zcybulski@carbo.com.pl

T/M - DZIAŁ URZĄDZEŃ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

KIEROWNIK PROJEKTU KONSTRUKTOR ELEKTYK

Andrzej Błaszczyk

tel.: 32 32 343 81
ablaszczyk@carbo.com.pl

PION TECHNICZNY

Dyrektor Techniczny

Mariusz Włodarczyk

tel.: 32 32 342 37
mwlodarczyk@carbo.com.pl

Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń ELEKTRYCZNYCH

Dyrektor Zakładu Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych

Krzysztof Kłos

tel.: 32 32 343 42
krzysztof.klos@carbo.com.pl

Dyrektor ds. Sprzedaży Urządzeń Elektrycznych

Piotr Magiera

tel.: 32 32 343 09
kom.: 604 410 233
p.magiera@carbo.com.pl

DZIAŁ URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW GAZOMETRYCZNYCH


Główny Inżynier ds. Urządzeń i Systemów Gazometrycznych

Zbigniew Cybulski

tel.: 32 32 34 297
zbigniew.cybulski@carbo.com.pl

DZIAŁ URZĄDZEŃ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Dyrektor Działu Urządzeń Średniego Napięcia

Jacek Tkaczyk

tel.: 32 32 34 371
kom.: 690 397 890
jtkaczyk@carbo.com.pl

DZIAŁ EKSPORTU

Dyrektor Działu Eksportu

Tomasz Lic

tel.: 32 32 34 239
kom.: 694 406 011
tomasz.lic@carbo.com.pl

Zakład robót MONTAŻOWYCH

Dyrektor Zakładu Robót Montażowych

Piotr Kosel

tel.: 32 32 34 320
p.kosel@carbo.com.pl

DZIAŁ SERWISU i AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Zastępca Dyrektora Zakładu Robót Montażowych

Paweł Szynalik

tel.: 32 32 342 11
pszynalik@carbo.com.pl

Dział Programistów i Automatyków

tel.: 32 32 343 37
p3it@carbo.com.pl

Zakład Produkcji Mechanicznej

Dyrektor Zakładu Produkcji Mechanicznej

Kamil Korzepa

tel.: 32 738 60 59
k.korzepa@carbo.com.pl

Zastępca Dyrektora Produkcji Mechanicznej ds. rynków pozagórniczych

Marcin Śleziona

tel.: 32 738 60 82
m.sleziona@carbo.com.pl

Dyrektor ds. Produkcji Mechanicznej

Józef Szlompek

tel.: 32 738 60 80
j.szlompek@carbo.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu

Grzegorz Flaczek

tel.: 32 738 61 13
g.flaczek@carbo.com.pl

Kierownik Działu Konstrukcyjnego

Andrzej Woźnica

tel.: 32 738 60 62
andrzej.woznica@carbo.com.pl

BIURO PROJEKTOWE

Dyrektor Biura Projektowego

Anna Jelonek

tel.: 32 32 342 28
ajelonek@carbo.com.pl

Zastępca Dyrektora Biura Projektowego

Tomasz Grabowski

tel.: 32 32 343 25
tgrabowski@carbo.com.pl

Centrum Obsługi Serwisowej

SERWIS URZĄDZEŃ POWIERZCHNIOWYCH
tel.: 32 323 43 33
fax: 32 323 42 75
email: serwis@carbo.com.pl

SERWIS URZĄDZEŃ DOŁOWYCH
tel.: 32 323 43 12, 32 323 43 17, 32 323 42 94
tel. kom.: 660 798 279

HELP DESK CARBOAUTOMATYKA 24H:
– urządzenia powierzchniowe: 32 323 43 33
– urządzenia dołowe do 1000V: 694 406 015 lub 660 798 371
– urządzenia dołowe powyżej 1000V: 660 798 279

SERWIS PRZETWORNIC CZĘSTOTLIWOŚCI HELP DESK DANFOSS 24H:
668 180 305

PION TECHNICZNY

Zakład Produkcji i Montażu Urządzeń ELEKTRYCZNYCH