ZG Sobieski - Przesiewacz wibracyjny WLZ

Przesiewacze wibracyjne typu WLZ-2,0×6,0 o trajektorii prostoliniowej oraz regulowanej wartości amplitudy drgań, wyposażony w generatory drgań, zamocowoane na wspólnej belce napędowej. Posiadają jeden pokład sitowy o zróżnicowanym kącie pochylenia sit. Przesiewacze typu WLZ pracujące w węźle technologicznym w Kopalni ZG Sobieski są przeznaczone do oddzielania frakcji poniżej 1mm z węgla, który przeznaczony jest do dalszego wzbogacania w osadzarkach. Przesiewacze WLZ mogą być wyposażone w inne sita dzięki czemu są urządzeniami, które mogą pracować w innej technologii i z inną nadawą.