Zautomatyzowane linie produkcyjne

Jednym z kluczowych elementów dalszego rozwoju jest dywersyfikacja działalności na rynki pozagórnicze poprzez wdrożenie nowego typu maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji elementów z blach rozwijanych z kręgu, przy zachowaniu warunku podtrzymania dotychczasowego profilu produkcji.
Przeprowadzona analiza rynkowa dla rynku krajowego i rynków zagranicznych, wskazała na możliwości produkcji zintegrowanych linii technologicznych takich jak linie cięcia wzdłużnego, linie cięcia poprzecznego, linie uniwersalne tzw. „multiblanking” oraz szeroką gamę zintegrowanych linii profilowania o wysokim stopniu zautomatyzowania. nieprodukowanych dotychczas w kraju.


Linie te są dedykowane dla wielu odbiorców specjalizujących się w produkcji elementów dla przemysłu samochodowego, przemysłu środków transportu, budownictwa przemysłowego oraz infrastruktury przemysłowej, przemysłu AGD co znacznie poszerza możliwości rynkowe.

Linie, jak i produkowane urządzenia, cechują się wysoką automatyzacją i niezawodnością.