Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu - Stadion piłkarski

Stadion piłkarski

Generalny Wykonawca- Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.


Podwykonawca- PKiMSA Carboautomatyka S.A.


PKiMSA Carboautomatyka S.A. zrealizowała roboty budowlano – instalacyjne branży elektrycznej i teletechnicznej dla potrzeb realizacji Budowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu- Stadionu piłkarskiego.