Zagęszczacz lamelowy METSOLTE-3000

METSOLTE 3000

ZAGĘSZCZACZ LAMELOWY METSOLTE 3000

który został zabudowany przez PKiMSA Carboautomatyka S.A. na terenie ZG Sobieski w Jaworznie w latach 2014-2016 jest największym na świecie zagęszczaczem mechanicznym.

Należy on do maszyn o wysokiej sprawności klarowania wód popłuczkowych. Zagęszczacz współpracując z w pełni zautomatyzowanymi układami dozowania flokulanta jest w stanie dostosować swoją pracę do zmiennych parametrów nadawy, co prowadzi do zoptymalizowania zużycia flokulanta. Proces ten pozwala na bardzo skuteczne oczyszczenie wód popłuczkowych i ponowne skierowanie czystej wody do procesów wzbogacania węgla. Obok samego zagęszczacza PKiMSA zabudowała w ramach przedmiotowej inwestycji wszystkie rurociągi nadawcze oraz odbiorcze produktów zagęszczacza wraz z niezbędną armaturą. Modernizacji uległa również istniejąca rozdzielnia 500V.
Inwestycja ta wymagała również szerokiego nakładu prac w branży robót budowlanych i ziemnych, które PKiMSA Carboautomatyka S.A. koordynowała jako Generalny Wykonawca.