Wyposażenie Hali SPODEK

Hala "SPODEK" w Katowicach

W ramach prac kontraktu wykonaliśmy: prace dla hali widowiskowo-sportowej „SPODEK” w Katowicach projektując i wyposażając obiekt w nowoczesny system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej instalacje systemu CCTV w oparciu o unikalne na rynku rozwiązanie umożliwiające obserwacje obrazów z kamer w modelu 3D w czasie rzeczywistym.

DSO – dźwiękowy System Ostrzegawczy:
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) – to system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w danym obiekcie o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SPP) sprawną, bezpieczną i skuteczną ewakuację osób przebywających w obiekcie.
Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiami odnośnie wymaganych parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną.

W RAMACH INSTALACJI SYSTEMU DSO W SPODKU ORAZ OBIEKTACH WOKÓŁ HALI ZAINSTALOWANO:
• ponad 600 głośników,
• około 20 km specjalistycznego niepalnego przewodu pożarowego,
• 1500 m niepalnych koryt metalowych,
• centralną stację wywoławczą w pomieszczeniu centrum sterowniczego,
• wyniesiony pulpit operatora w recepcja hotelu,
• wyniesiony pulpit operatora w obiekcie lodowiska.

SSP – System Sygnalizacji Pożarowej:
Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu – Państwowej Straży Pożarnej. Centrala SSP może uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylację pożarową, zamykanie drzwi, rolet itp..
Zabudowany w Spodku oraz obiektach towarzyszących SSP jest systemem adresowalnym, umożliwiającym identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki.

W RAMACH INSTALACJI SYSTEMU SSP ZMODERNIZOWANO ISTNIEJĄCY SYSTEM W HALI GŁÓWNEJ ORAZ WYKONANO INSTALACJĘ DLA OBIEKTÓW WOKÓŁ HALI ZABUDOWUJĄC:
• ponad 430 czujników multisensorowych (czujnik optyczny i termiczny),
• 60 przycisków pożarowych ROP,
• 38 modułów sterujących elementami wykonawczymi takimi jak: elementy systemów oddymiania, wentylacji, zamykania bram itp.,
• około 8 km specjalistycznego niepalnego przewodu pożarowego,
• około 1 km niepalnego przewodu do połączenia central w sieć,
• 3 centrale pożarowe połączone w sieć,
• stanowisko BMS z wizualizacją alarmów zbiorczych z systemów bezpieczeństwa: SSP, DSO i CCTV w pomieszczeniu portierni,
• stanowisko BMS z wizualizacją alarmów zbiorczych z systemów bezpieczeństwa: SSP, DSO w pomieszczeniu obsługi monitoringu.

CCTV – System Telewizji Dozorowej:
CCTV zabudowany w Spodku oparty został na systemie Praetorian, który pełni rolę prekursora w nowej generacji aplikacji monitoringu wizyjnego. Praetorian Video FlashLight jest unikalnym na rynku rozwiązaniem umożliwiającym obserwację obrazów z kamer w modelu 3d obiektu w czasie rzeczywistym. Operatorzy w sposób intuicyjny mogą zanurzyć się w środowisku chronionego obiektu i w sposób naturalny przemieszczać się pomiędzy widokami z poszczególnych kamer.
Dzięki pracy w środowisku 3D możliwe jest znaczne ograniczenie ilości operatorów obsługujących systemy monitoringu widowni, przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości śledzenia zdarzeń przez operatora. Otwartość na współpracę z innymi systemami bezpieczeństwa instalowanymi w obiekcie wydajnie wspomaga pracę operatora np. przez automatyzację wskazania obrazu z odpowiednich kamer w okoliczności przesłania alarmu przez interfejs komunikacyjny.

W RAMACH INSTALACJI CCTV W SPODKU ZABUDOWANO:
• 66 kamer stacjonarnych,
• 14 kamer obrotowych,
• 32 mikrofony – z czego 20 na hali głównej,
• około 1 km światłowodów,
• około 16 km kabli zasilających i sterowniczych,
• 4 serwery z macierzami dyskowymi o sumarycznej pojemności 40 TB do archiwizacji obrazu i dźwięku,
• stanowisko z 2 monitorami w pomieszczeniu obsługi monitoringu,
• stanowisko do podglądu obrazu z kamer i system wizualizacji alarmów z sieci central sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu ochrony.

Centralne stanowisko monitoringu znajdujące się w hali SPODKA wyposażone jest w:
– aplikację na pierwszym monitorze (Praetorian HAWK) udostępnia mapę synoptyczną 2D z naniesionymi lokalizacjami kamer, umożliwia obsługę zdarzeń z algorytmów analizy strumieni wizyjnych i zapewnia podgląd obrazów z kamer w standardowym trybie 2D,
– aplikacja na drugim monitorze (Praetorian Video Flashlight) zapewnia widok kamer w modelu trójwymiarowym obiektu,
– stanowisko robocze BMS z wizualizacją alarmów zbiorczych z systemów bezpieczeństwa: SAP, DSO i CCTV.