Wykonanie prac dla zabudowy nowego urządzenia filtracyjnego w węźle neutralizacji ścieków kwaśnych na ZGH „Bolesław” w Bukownie.

Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu prac remontowo- budowlanych w istniejącym budynku neutralizacji ścieków kwaśnych, dostosowanie go pod zabudowę drugiej prasy filtracyjnej, rozbudowę boksu na odpady wraz z wiatą i placami oraz zabudowę prasy firmy Andritz wraz z urządzeniami przynależnymi: przenośnikami taśmowymi, pompami, sprężarką, zbiornikami oraz instalacjami technologicznymi i elektrycznymi.

Innowacyjne urządzenie z nowoczesnymi instalacjami pozwala na znaczącą poprawę jakości i wydajności pracy w punkcie neutralizacji ścieków. Odpad zostaje znacznie bardziej osuszony, cykl jednego filtrowania przyspieszony a obsługa węzła zminimalizowana do jednej osoby. W odróżnieniu do poprzedniej prasy, praca nowego urządzenia jest w pełni zautomatyzowana.