Weglokoks Kraj – KWK Bobrek – Rozdzielnia

Nowa rozdzielnia 6kV AV została zbudowana z 35 pól rozdzielczych – zestawiona z małogabarytowych szaf o stopniu ochrony IP54, wolnostojąca z pojedynczym układem szyn zbiorczych, w izolacji powietrznej, trzysekcyjna, dwuczłonowa z członem wysuwnym (odrębne przedziały: szynowy, wyłącznikowy, kablowy, obwodów wtórnych nN), z autonomicznym zasilaniem obwodów. Wykonano podział rozdzielnicy na trzy sekcje: − sekcja „A” – 11 pól, − sekcja „B” – 13 pól, − sekcja „C” – 11 pól.