Tunel pod rondem w Katowicach

Tunel pod rondem w Katowicach

Wykonanie prac związanych ze sterowaniem, monitorowaniem i systemami bezpieczeństwa odbywającego się ruchu w tunelach pod katowickim rondem.

Zakres prac:

Oświetlenie:
• Oprawy 510 szt.,
• Kamery luminacji,
• System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
• System zasilania awaryjnego UPS.

Kontrola Video: • 24 kamery z video-detekcją do monitoringu wnętrza tunelu,
• kamery obserwujące wjazd/wyjazd z tunelu,
• kamery obrotowe monitorujące portale wjazdowe,
• rejestratory,
• zainstalowany system współpracuje z monitoringiem poza systemem tunelu.

Sterowanie:
• W skład systemu sterowania wchodzi:
– 58 jednostek sterujących,
– 75 modułów wyjść cyfrowych,
– 105 modułów wejść cyfrowych,
– 34 moduły wejść analogowych,
• Redundancja systemu sterowania na poziomie CPU sterowników,
• Komputery i serwery ,
• System wizualizacji oparty o rozwiązania firmy PVSSu.

System sygnalizacji przeciwpożarowej:
• System wykrywania pożaru:
– kabel z integralnymi adresowalnymi sensorami po raz pierwszy zastosowany w Polsce w tunelu,
– wykrywanie źródła zagrożenia z dokładnością do 8 metrów, sygnał co 10 sekund,
– 2 jednostki centralne kontrolujące tunel niezależnie od siebie (redundancja układu),
• Systemu Sygnalizacji Pożaru:
– czujki dymu,
– ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),

Wentylacja:
• 28 rewersyjnych wentylatorów strumieniowych,
• System łagodnego rozruchu wentylatorów,
• stanowiska pomiarowe CO, NO, widoczności, prędkości powietrza.

Urządzenia pierwszej pomocy:
• Aparaty alarmowe w niszach umożliwiające wezwanie pomocy,
• Monitoring uszkodzenia linii,
• Rejestracja rozmów i zdarzeń,
• Eliminacja szumu tła umożliwia swobodną rozmowę.

Urządzenia radiowe:
• System przekaźnikowy gwarantujący ciągłość komunikacji dla służb ratowniczych,
• Retransmisja stacji radiowych z możliwością nadawania komunikatów,
• Zapewnienie łączności w sieciach komórkowych.