System detekcji w hali ssaw

Zaprojektowanie i wykonanie systemu detekcji tlenku węgla zintegrowanego
z samoczynnie uruchomiającą się wentylacją mechaniczną awaryjną w hali ssaw na Oddziale Węglopochodnych oraz modernizacja Mobilnego Układu Sortowania Koksu dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”.

 

System detekcji w hali ssaw obejmuje kilkanaście czujników rozmieszczonych na poziomach roboczych hali i służących do wykrywania ponadnormatywnego stężenia tlenków. System uruchamia dwa zabudowane naścienne półtonowe wentylatory zintegrowane z automatycznymi żaluzjami które w ciągu kilku minut poprzez cyrkulacje powietrza likwidują stan zagrożenia.

System diametralnie zwiększający bezpieczeństwo w obiekcie pierwszej kategorii wybuchowości z przedwojennymi urządzeniami technologicznymi. Pełna automatyzacja i bezobsługowe sterowanie powoduje że pracownicy mogą spokojnie i całkowicie bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.