System automatycznej termowizyjnej detekcji pieszych i rowerzystów

System automatycznej termowizyjnej detekcji pieszych i rowerzystów

System automatycznej termowizyjnej detekcji pieszych oraz rowerzystów, czyli:

 • Bezpieczeństwo
 • Wygoda
 • Niezawodność
 • Innowacyjność

Cel:

Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach oraz strefach ruchu pieszych i rowerzystów poprzez automatyczną detekcję oraz jednoczesne usprawnienie płynności ruchu.

Obecnie stosowane rozwiązania:

Przycisk
Konieczność fizycznego użycia
Problem z lokalizacją – zbyt nisko, zbyt wysoko
Konieczność stosowania dodatkowej kamery do monitoringu

Czujnik ruchu
Brak możliwości uwzględnienia kierunkowości przemieszczania
Podatność na zakłócenia związane z ruchem pojazdów
Konieczność regulacji mechanicznej

Pętla indukcyjna
Problemy z czułością przy ramach węglowych

Nasze rozwiązanie:

Wykorzystanie wideo detekcji opartej na analizie promieniowania o falach długości do 14 μm sprzęgnięte z sterownikiem analizującym dane.

Główne zalety w stosunku do poprzednich rozwiązań:

 • Brak wpływu jakości oświetlenia oraz warunków atmosferycznych na jakość analizy danych
 • Detekcja pieszego lub rowerzysty zbliżającego się do przejścia na podstawie jego kierunku ruchu;
 • Detekcja pieszego oczekującego – możliwość swobodnego definiowania oraz aktualizacji strefy bez konieczności wykonywania prac ziemnych;
 • Detekcja pieszego lub rowerzysty na samym przejściu – monitorowanie przejścia na czerwonym świetle oraz samego czasu obecności pieszego na przejściu;
 • Możliwość rezygnacji z żądania zielonego światła gdy pieszy odejdzie od przejścia;
 • Skuteczność wykrywanie pieszego na poziomie 99,99 % (były przypadki fałszywego wykrycia np. pieszy poruszający się wzdłuż jezdni chwiejnym krokiem)
 • Generacja danych statystycznych – ilość wezwań, czas oczekiwania itp..
 • Jednoczesny monitoring pojazdów, pieszych oraz rowerzystów znajdujących się w obrębie do 20/25 metrów:
 • Detekcja zbliżającego się pojazdu w różnych strefach;
 • Detekcja pojazdów oczekujących przez przejściem – detekcja kolejki pojazdów o określonej zajętości strefy
 • Detekcja jazdy pod prąd;
 • Funkcja liczenia pojazdów;
 • Generacja danych statystycznych takich jak czas oczekiwania w strefie, czas ruchu pojazdów, ilość pojazdów w różnych strefach
 • Koniec z problemem przycisków (który nacisnąć, za wysoko, za nisko, nie chce mi się …. )
 • Współpraca praktycznie z dowolnym systemem sterowania ruchem.

Obszary wykorzystania:

 • Przejścia dla pieszych z opcją włączania dodatkowego doświetlenia;
 • Zastąpienie uciążliwego w wielu przypadkach przycisku;
 • Zastąpienie wykorzystywanych do tej pory kamery podatnych na warunki oświetleniowe oraz klimatyczne (jedna kamera obejmuje do 25 m)
 • Możliwość udrożnienia ruchu poprzez faktyczne wykorzystanie czasu przejścia przez przejścia
 • Wykrycie anomalii w ruchu drogowym poprzez analizę danych statystycznych w trybie online.;
 • Generacja danych statystycznych takich jak czas oczekiwania w strefie, czas ruchu pojazdów, ilość pojazdów w różnych strefach