Stadion Śląski

Stadion Śląski
PKiMSA CARBOAUTOMATYKA w ramach Konsorcjum wykonała następujące prace na Stadionie Śląskim:

Dokończenie robót w branży elektrycznej:
– dostawa i montaż rozdzielnic,
– zabudowa oświetlenia trybun i płyty boiska,
– dokończenie instalacji gniazd zasilających stadion.

Dokończenie prac w branży teletechnicznej:
– montaż systemu CCTV,
– montaż systemu nagłośnienia stadionu,
– montaż systemu sygnalizacji pożarowej,
– montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
– montaż systemu dostępów i sygnalizacji alarmowej.

System BMS wraz z systemem wstępu na obiekt.

Dokończenie prac związanych z:
– systemem łączności ze służbami ratunkowymi (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe),
– systemem do obsługi przekazu TV (transmisja TV).