SRK S.A. KWK Centrum - Budowa rozdzielni

BUDOWA ROZDZIELNI

Konieczność budowy nowej rozdzielni 6kV na poziomie 250m podyktowana była potrzebą zabezpieczenia zasilania dla istniejących i nowych pomp w pompowni głównej oraz nowych instalacji i urządzeń planowanych do zabudowy w rozdzielni i pompowni.

Zakres wykonanych prac:

a. adaptację udostępnionej komory do zabudowy rozdzielni 6kV w tym:

 • wykonanie prac budowlanych (wykonanie wylewek, budowa tamy wygradzającej, zabudowa drzwi stalowych),
 • zabudowę metalowej ramy podstawy pól rozdzielczych,
 • zabudowę uchwytów i drabinek kablowych,

b. budowę polowej rozdzielni 6 kV na poziomie 250m w tym:

 • konfigurację i funkcjonalność rozdzielni,
 • zabudowę 14 pól rozdzielczych 6kV,
 • zabudowę 2 szaf zasilania gwarantowanego i separacji,
 • zabudowę 2 stacji transformatorowych 6/0,5kV,
 • zabudowę kamer monitoringu i komputera przemysłowego,
 • zabudowę instalacji oświetleniowej,
 • wyposażenie komory rozdzielni,
 • system nadzoru, monitoringu i sterowania,
 • ochronę przed porażeniem,

c. zasilanie rozdzielni polowej 6 kV na poziomie 250m w tym:

 • trasę linii zasilających,
 • dobór i koordynację nastaw zabezpieczeń,
 • sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej aparatury.

d. zabudowę rozdzielnicy R500/230 w komorze pompowni głównej wraz z instalacją zasilania, odpływów i sterowania w tym:

 • ułożenie kabli zasilających, odpływowych i sterowniczych,
 • zabudowę instalacji zasilania i sterowania dla dwóch pomp pomocniczych w rejonie tamy wodnej,
 • zabudowę instalacji zasilania i sterowania  czterech zasuw DN 250 w rejonie tamy wodnej,

e. zmiany w układzie sterowania zestawów pompowych z silnikami 6kV,

f. ochronę przeciwpożarową,

g. ochronę przed porażeniem,

h. ochronę przed korozją.