Rozdrabniacz dwuwałowy/shredder

Rozdrabniacz dwuwałowy/shredder, wykorzystywany jest przy kruszeniu produktów wysokociśnieniowego odwadniania na prasach filtracyjnych, gdzie otrzymujemy materiał o wielokrotnie zmniejszonym wymiarze. Zasada działania opiera się na łamaniu oraz ścinaniu najdrobniejszych frakcji węgla pomiędzy obracającymi się zespołami nożowymi. Finalna wielkość materiału po rozdrobnieniu, uzyskiwana jest poprzez właściwy dobór prędkości wałów roboczych, wykorzystujących przemiennik częstotliwości oraz dobrany kształtowy typ noża.  

Moc 2x22kW
Wydajność do 120 Mg/h
Stopień rozdrobnienia i od 10 do 15