Rozbudowa ZPMW w LW BOGDANKA S.A.

Rozbudowa ZPMW w LW BOGDANKA S.A.​

Inwestycja Rozbudowy Zakładu Przeróbczego LW Bogdanka do wydajności 2 400 ton na godzinę to jedna z największych takich inwestycji w ostatnich latach w Polsce, a nawet na świecie.

W ramach inwestycji Grupa Carboautomatyka zrealizowała:
• klasyfikację wstępną wydobytego węgla surowego na przesiewaczach wibracyjnych produkcji Mifama, które są największymi dotychczas przesiewaczami produkowanymi w Polsce. Urobek surowy, który zostanie na sitach przesiewaczy kierowany jest do wzbogacania w cieczy ciężkiej lub do skruszenia, zaś urobek, który przejdzie przez sito kierowany jest do wzbogacania w osadzarkach miałowych lub do załadunku, a w przyszłości gdy kopalnia rozpocznie wydobycie węgli koksujących – do flotacji.
• mosty przenośnikowe i stacje napędowe – najdłuższych przenośników tego zakładu ich długość to 160 metrów, szerokość 1400 mm dzięki czemu osiągają wydajność 1200 ton na dobę,
• układ tworzenia mieszanek w obiekcie – jedno z najbardziej strategicznych miejsc tego zakładu. Dzięki zabudowanym dwóm wagom przenośnikowym dozującym, układom pomiaru jakości węgla istnieje możliwość utworzenia mieszanki energetycznej węgla zgodnych z oczekiwaniami klienta,
• załadunek na wagony – węgiel wzbogacony i odpowiednio zmieszany pod kątem kaloryczności zostaje zmagazynowany w zbiornikach a następnie za pomocą wylotów ze zbiorników sterowanych zdalnie hydraulicznie trafia na przenośnik, który wyposażony jest w specjalne urządzenia tzw. wózek zrzutowy do załadunku wagonów.

W ramach w/w zadania zrealizowano dostawę, montaż i uruchomienie:
• rozdzielni i pól rozdzielczych 6kV wraz z systemem kontroli i wizualizacji pracy MicroSCADA dla zabezpieczeń REF541,
• transformatorów 6/0,5kV – 2,5MVA; 2MVA; l,6MVA; 400kVA i 6/0,4kV – 1250kVA,
• mostów szynowych dla rozdzielnie nn, • rozdzielni stycznikowych 500V wykonanych w systemie kasetowym wraz z wykonaniem wizualizacji stanu ich pracy,
• szaf sterowniczych dla całości zadania w oparciu o sterowniki PLCGE Fanuc i szafami przekaźnikowymi wraz z prefabrykacją,
• niskonapięciowych przemienników częstotliwości w zakresach mocy 5,5 – 200kW,
• układów automatyki, sygnalizacji i bezpieczeństwa dla urządzeń technologicznych w oparciu o czujniki i sterownik PLC,
• skrzynek sterowniczych, skrzynek z remontowym wyłącznikiem mocy dla wszystkich urządzeń technologicznych,
• instalacji oświetleniowej oraz zestawów gniazd remontowych 400/230V,
• instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o system baterii centralnej,
• instalacji odgromowej i ekwipotencjalnej, • systemu nadzoru CCTVopartego na kamerach IP,
• systemu ppoż. wraz z systemem oddymiania (klapy oddymiające, automaty drzwiowe) oraz przewietrzania,
• redundantnej sieci światłowodowej w topologii RING,
• systemów sterowania,
• nowego stanowiska załadunku węgla na wagony kolejowe oraz włączenie go do istniejącego systemu Solaris.Venus,
• taśmociągowych wag technologicznych i handlowych.