Przebudowa Stacji odmetanowania - Szczygłowice

Rozbudowa powierzchniowej stacji odmetanowania w JSW S.A.
KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

Dzięki realizacji uzyskano zwiększenie wydajności powierzchniowej stacji odmetanowania do wydajności 160 Nm3/min, jak również rozbudowano po stronie tłocznej stacji rurociągu tłocznego Dn400 (zasilanie dotychczasowych odbiorców).