Przebudowa pomostów nawęglania w EC Zofiówka

Przebudowa pomostów nawęglania
w EC Zofiówka

Przebudowa pomostów nawęglania w EC Zofiówka