PGG S.A. KWK Bolesław Śmiały - Budowa rozdzielni

BUDOWA ROZDZIELNI

Zakończyliśmy budowę rozdzielni 6kV R300 na poziomie 530m dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. Pozwoliła ona na zabezpieczenie zasilania dla nowych instalacji i urządzeń planowanych do zabudowy w rejonie wydobywczym.

Zakres wykonanych prac:

-zabudowę 12 pól rozdzielczych 6kV,
-zabudowę 2 szaf zasilania gwarantowanego i separacji,
-zabudowę kamer monitoringu i komputera przemysłowego,
-zabudowę instalacji oświetleniowej,
-zabudowę instalacji oświetleniowej,
-system nadzoru, monitoringu i sterowania,
-zasilanie rozdzielni polowej 6 kV na poziomie 530m.