Nordkalk Miedzianka

Klasyfikacja kruszywa
Zabudowany w miejscu pracy

Przesiewacz wibracyjny typu VLM o trajektorii prostoliniowej oraz regulowanej wartości amplitudy drgań, wyposażony w generatory drgań. Posiada dwa pokłady sitowe o zróżnicowanym kącie pochylenia sit. Przesiewacze typu VLM są przeznaczone do klasyfikacji kruszyw i innych materiałów sypkich dzięki możliwości zastosowania rożnych rodzajów sit.