Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zabudową pomp kierunkowych dla Ciepłowni Rydułtowy.

Inwestycja w Rydułtowach obejmowała budowę sieci ciepłowniczych 4x DN500 i 2x DN250, przełożenie i demontaż części rurociągów ciepłowniczych, wody pitnej i głównego odwadniania oraz modernizację kotłowni z przebudową układu pomp kierunkowych.

Modernizacja sieci znacząco poprawiła efektywność pracy Ciepłowni, zniwelowała diametralnie straty ciepła na rurociągach oraz pozwoliła dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców.