Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach

Wykonaliśmy kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków „Leśna” w Tarnowskich Górach. Modernizacja pozwala na osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., osiągając wydajność Qdśr = 1.147 m3/d.

Zakres modernizacji obejmował budowę obiektów wraz z wyposażeniem technologicznym zasilaniem, sterowaniem i wizualizacją:

 • mechaniczne podczyszczenie ścieków:

  • krata hakowa z praską i płukaniem skratek,
  • piaskownik pionowy ze separatorem piasku,
 • pompownia główna:

  • stacja pomp zatapialnych ścieków surowych,
  • stacja pomp zatapialnych ścieków nadmiarowych,

-biologiczne oczyszczanie ścieków:
– selektorowa komora biologicznej defosfatacji,
– komora denitryfikacji/nitryfikacji,
– osadniki wtórne pionowe,

 • pomieszczenie dmuchaw,
 • chemiczne strącanie nadmiaru fosforu,
 • stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla,
 • studnia wody technologicznej,
 • komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 • zbiornik retencyjny wód nadmiarowych,
 • pompownia osadu nadmiernego,
 • zbiornik tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego,
 • kontenerowa stacja mechanicznego odwadniania osadu,
 • stacja wapnowania osadu,
 • wiata magazynowa osadu odwodnionego wraz z przenośnikami ślimakowymi.

Wykonano komunikację pomiędzy poszczególnymi obiektami w całości w oparciu o protokół komunikacyjny Ethernet i sieć światłowodową, umożliwiając zdalne konfigurowanie nastaw pracy urządzeń technologicznych i sterowanie nimi z systemu scada.