Mobilny system przesiewania

Modernizacja Mobilnego Układu Sortowania Koksu polegała na zabudowie dwóch nowych przenośników taśmowych, stalowej konstrukcji pod przesiewacz, zabudowę nowego przesiewacza IFE, zabudowę wagi, zmiany lokalizacji kosza zasypowego i podajnika wibracyjnego oraz makroniwelację.

Zmodernizowany układ pozwala po odsianiu poprzez zespół przesiewaczy koksu frakcji od 100 do 200 w ilości 70t/h.  Produkt pierwszego gatunku po zważeniu wagą przenośnikową załadowywany jest bezpośrednio na samochody lub wagony kolejowe.