Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice​

Międzynarodowe Centrum Kongresowe Katowice​

PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. wykonywała prace elektroinstalacyjne związane z zasilaniem budynku, dystrybucji i rozdziału energii, dostawy i montażu rozdzielnic obiektowych, instalacji oświetlenia.
Dla pokrycia mocy zapotrzebowanej przez budynek MCK w ramach podpisanego kontraktu została wykonana stacja transformatorowa SN/nN, składająca się z:
– dwóch rozdzielnic jednosekcyjnych 20 kV,
– transformatorów 20/0,4kV; 1600kVA,
– rozdzielnicy głównej RG 0,4kV dwusekcyjnej z układem SZR,
– baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej,
– rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RE 0,4kV dla urządzeń zwalczania pożaru.

W pomieszczeniach technicznych budynku zainstalowanych jest 46 rozdzielnic obiektowych zasilających urządzenia służące do prawidłowego funkcjonowania budynku. W szczególności są to: windy, kurtyny powietrzne, schody ruchome, centrale wentylacyjne, klimatyzatory lokalne w wydzielonych pomieszczeniach, ogrzewanie wpustów dachowych, suszarki do rąk w łazienkach, hydrofory, ogrzewanie zjazdu do piwnic budynku, instalacje gniazd sal i biur, urządzenia technologiczne kuchni i restauracji, instalacje oświetleniowe oraz system oświetlenia awaryjnego i kierunkowego.

Oprócz stacji energetycznej i zasilania urządzeń budynku, zostały wykonane trasy kablowe o łącznej długości ponad 31 km, wyłożone zostały kable i przewody zasilające o długości ponad 373 km oraz zamontowane oprawy oświetleniowe w ilości 9615 szt.