Maroko (klasyfikacja fosforytu)

Przesiewacz wibracyjny typu WK o trajektorii kołowej oraz regulowanej wartości amplitudy drgań, wyposażony w napęd bezwładnościowy jednowałowy. Przeznaczony do klasyfikacji silnie abrazyjnych kruszyw jak i innych materiałów sypkich. Posiada napęd z układem ciągłego napinania pasów klinowych. Przesiewacze WK mogą być wyposażone w różne rodzaje i typy sit przez co ich zastosowanie jest bardzo szerokie od klasyfikacji wstępnej po klasyfikację końcową, spłukiwanie.