Linia do produkcji rur wzdłużnie spawanych

Linia do produkcji rur wzdłużnie spawanych

Przedmiotem zamówienia była dostawa zintegrowanej linii do produkcji rur wzdłużnie spawanych oraz stanowiska do kształtowania kolanek oraz wylewek do systemów rynnowych, w formie całkowicie zintegrowanego łańcucha produkcyjnego o automatycznym cyklu produkcyjnym realizowanym bez przerw technologicznych, z uwzględnieniem  rozwiązań, zastrzeżeń i praw własności jakie posiada Zamawiający.