KWK ZOFIÓWKA

KWK ZOFIÓWKA

Dostawa i zabudowa stacji odwadniania węgla, ciągu transportowego zwałów węgla wraz z modernizacją rozdzielń i instalacji elektrycznych dla KWK Zofiówka.